Zoeken

Groot vertrouwen ondernemers en eigenaren

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden. De resultaten zijn hoopgevend. Meer wet……

Artikelen

Binnenstadsvisie Leerdam

De uitdaging ligt in het creëren van een compact kernwinkelgebied, met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de focus op inwoners, regio en toerisme. Een vraag of hulp nodig? ……

Project

Horeca postcorona: mooie uitdaging voor gemeenten

Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het weer in de horeca, al zijn we er nog lang niet. Welke trends verwachten we p…
Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het ……

Blog

Strategie bedrijventerreinen Drechtsteden

Bedrijventerreinen zijn binnen het ruimtelijk beleid van gemeenten vaak onvoldoende in beeld. Onterecht! Van alle werkgelegenheid is 30% gevestigd op bedrijventerreinen. Op iets m……

Project | Ontwikkelplan

Online winkelen genuanceerd

In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit blijkt dat de online kooporiënt……

Artikelen

Strategie Bedrijventerrein Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht had behoefte aan heldere toekomstperspectieven voor haar werklocaties. BRO ontwikkelde een strategie bedrijventerreinen waarin richting wordt gegeven aan de v……

Project

Nuance zoek in detailhandelsbeleid

Het wordt tijd voor meer nuance én creativiteit in het debat rondom detailhandelsontwikkelingen en -beleid.
Kent u het spreekwoord 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer'? Helaas is dit het ‘nieuwe normaal’ voor experts als het gaat om detailhandelsontwikkelingen en -beleid i……

Artikelen

Heeft de binnenstad nog toekomst?

Nú bouwen aan samenwerking, visie en scenario’s om de binnenstad toekomstperspectief te geven.
Heeft de binnenstad nog toekomst? We voelen op onze klompen aan dat er iets moet veranderen om de vitaliteit van binnensteden te herstellen. Dat speelde al vóór corona, maar het v……

Artikelen

Onderzoek creatieve industrie Businesspark Amstel, Amsterdam

In de Metropoolregio Amsterdam groeit de creatieve industrie hard, tussen 2014 en 2018 zijn de vestigingen met een kwart toegenomen. Om de creatieve industrie verder te laten groe……

Project | Behoefteonderzoek

Sprekende omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân, in woord en beeld

Inhoudelijk is de omgevingsvisie gebaseerd op de resultaten van het ‘Rondje Súdwest’: gesprekken met de samenleving. Een vraag of hulp nodig? Klankbord In eerste instantie……

Project | Omgevingsvisie

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos