Zoeken

Centrumgebieden: places to be

Centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele places to buy naar places to be. Om te verblijven, vermaken en nieuwe herinneringen te maken.
De gevoelswaarde van centrumgebieden bepaalt in toenemende mate het succes. Ofwel, centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Om te verb……

Artikelen

Impact online op boodschappenwinkels

BRO doet in samenwerking met Breda University of Applied Sciences onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boodschappenwinkels.
Meer weten over dit onderwerp? BRO doet, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences, onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boo……

Artikelen

Teloorgang winkelmarkt door online?

Online bestedingen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en zetten de fysieke winkelmarkt onder druk. Dit is een vaak gehoorde uitspraak en zonder meer waar. Maar wat betekent dit concreet voor de fysieke winkels?
Meer weten over dit onderwerp? Het retaillandschap is zeer dynamisch en continu aan veranderingen onderhevig. De toename van online aankopen is hier onlosmakelijk mee verbonden. O……

Artikelen

Effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur na corona?

De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. Het perspectief voor de branche is goed, maar wat zijn de effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur?
Meer weten over dit onderwerp? De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. De supermarkten draaien overuren omdat we meer boodschap……

Blog

Transformatiekansen in de periferie

Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geïnvesteerd in centra, ook de periferie moet niet worden vergeten.
Meer weten over dit onderwerp? Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geï……

Artikelen

Effecten online supermarkten

Wat zijn de ruimtelijk-functionele effecten van de groei van online-boodschappen op de Nederlandse fysieke supermarktstructuur en de leefbaarheid van Nederlandse wijken en dorpen, en wat zijn beleidsmatige oplossingsrichtingen om de uitgangssituatie voor …
Meer weten over dit onderwerp? Supermarkten zijn de dragers van vitale winkelcentra omdat winkels, horeca en dienstverleners van hun aantrekkingskracht profiteren. Om aantrekkelij……

Artikelen

Gemeenten, investeer nú in centrumgebieden!

In dit artikel stippen we één concreet actiepunt aan: verstevig de online positie van centra!
Meer weten over dit onderwerp? De coronamaatregelen hebben desastreuze gevolgen voor ondernemers in de horeca en non-food detailhandel. Ook de winkelambachten, dienstverleners en ……

Blog

Horecabeleid: reguleren waar het moet, vrijlaten waar kan

Meer weten over dit onderwerp? De opzienbarende groei van de horeca in capaciteit en omzet tot aan de coronacrisis, en nu de verwachte krimp. Beide ontwikkelingen leiden tot veel ……

Blog

Vitale centrum- en supermarktstructuur Hilvarenbeek

Een vraag of hulp nodig? Handvatten In opdracht van Gemeente Hilvarenbeek heeft BRO een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd, en geadviseerd over de toekomstige centrum……

Project | Distributieplanologisch onderzoek

Omgevingsvisie Oosterhout

Begin 2019 is Gemeente Oosterhout gestart met het omgevingsvisieproces. Bijzonder aan de omgevingsvisie is dat deze naast een algemene en thematische component, ook een gebiedsger……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos