Zoeken

Naadloze integratie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid Bunschoten

De economische bloei in Bunschoten stimuleert de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid, een nieuw bedrijventerrein dat de bestaande bedrijvigheid uitbreidt. Gelegen tussen de N414 en ……

Project

Verduurzamen bedrijventerreinen: zonder samenwerking geen succes

Bedrijventerreinen staan volop in de belangstelling. Overheden verwachten dat bedrijventerreinen een grote bijdrage gaan leveren aan de energietransitie, circulaire economie en kl……

Artikelen

Supermarktuitbreidingen: denk nu eens aan kwaliteit!

Veel supermarkten willen groter én moderner. Kwaliteit is daarbij steeds belangrijker. Zoals de meerwaarde die een uitbreiding heeft voor de consument of voor centrumgebieden. Ste……

Artikelen

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Geef recreatie in de stad meer ruimte

Recreatie wordt steeds breder erkend als een eerste levensbehoefte. We wonen steeds kleiner, de werkdruk stijgt en de coronapandemie veroorzaakte veel mentale problemen. Ontspanni……

Artikelen

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Functiemenging op bedrijventerreinen

Nederland heeft een permanente vraag naar nieuwe woningen en voorzieningen. Om het natuurlijke landschap te behouden, zijn we op zoek naar andere oplossingen om aan die vraag te v……

Artikelen

FF offline in Valkenswaard

Met deze slogan zet Valkenswaard zich op de kaart als dé plek voor je vrijetijdsbesteding. Om breed gedragen invulling te geven aan de opgaven voor recreatie en natuur, heeft BRO ……

Project

Compact centrum? Transformeren? Doe het zoals in Drenthe!

Via het provinciale Binnenstadfonds heeft de provincie de 7 centrumgebieden in Drenthe subsidie gegeven, variërend van € 750.000 voor Beilen en Roden tot € 3 mln. voor Assen en Em……

Artikelen

Gevolgen fusie Albert Heijn en Jan Linders

Supermarktketen Jan Linders fuseert met Albert Heijn en verdwijnt uit het straatbeeld. Jan Linders wordt franchisenemer bij Albert Heijn en houdt wel zeggenschap over de winkels. ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos