Ruimte 77 - Gebiedsontwikkeling

27 juni 2023

De ontwikkelingsruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Dat maakt een nieuwe benadering van gebiedsontwikkeling noodzakelijk. De uitdagingen op hogere schaalniveaus zijn direct van invloed op alle nieuwe ontwikkelingen. Met een conventionele aanpak lopen processen hierbij volledig vast. Verbinding van kennis tussen schaalniveaus, van processen, en van publieke en private belangen zijn de sleutel voor succes.

Ruimte_77_website.jpg

Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen.

Stephen R. Covey
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten