Recent onderzoek: groene waterstof op wijkniveau

12 december 2022

Bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem speelt waterstof een belangrijke rol. BRO heeft recent onderzoek gedaan naar de impact en randvoorwaarden voor het gebruik van waterstof op wijk- en woningniveau. De opdracht is uitgevoerd door Feme Mijzen, student International Spatial Development aan Breda University of Applied Sciences.

Afbeelding_Erwin.jpg

Resultaten onderzoek

De mooie resultaten in haar rapport 'Utilisation of green hydrogen and the implementation on a neighbourhood scale', geven stof tot nadenken. Uit haar onderzoek blijkt ook dat de inzet van waterstof op wijk- en woningniveau vanuit ruimtelijk perspectief kansrijk is.

Landelijk waterstofnetwerk realiseren

De grote uitdagingen liggen in het ruimtelijk inpassen en realiseren van een landelijk waterstofnetwerk. Dit netwerk moet niet alleen voorzien in een betrouwbare distributie, maar ook in voldoende leveringszekerheid bij het opschalen van het gebruik van waterstof.

Postfossiel

BRO adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het opstellen van het inpassingsplan voor de CO2-opslag Porthos en de aansluiting van windparken op zee. Daarnaast is BRO, samen met Pondera Consult en CE Delft, betrokken bij het Programma Energiehoofdstructuur. In de postfossiele atlas presenteren wij mogelijkheden, opvattingen, interesses en bouwplannen, voor meer inzicht in de ruimtelijke opgaven van de energietransitie. Wij zijn trots op onze bijdragen aan de verduurzaming van energie.

Rapport: Utilisation of green hydrogen and the implementation on a neighbourhood scale Bekijk de samenvatting
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Yvonne van Liebergen