Zoeken

Publicatie: lokale transformatie in beeld

Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.
Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.……

Publicatie

Koopstromenonderzoek Limburg 2019

In opdracht van Provincie Limburg heeft BRO samen met I&O Research het Koopstromenonderzoek 2019 uitgevoerd.
In opdracht van Provincie Limburg heeft BRO samen met I&O Research het Koopstromenonderzoek 2019 uitgevoerd. Een vraag of hulp nodig? Dit koopstromenonderzoek is de basis voor……

Project

Transformatieplan Dorpsstraat Zoetermeer

In nauwe samenwerking met ondernemers, eigenaren en gemeente is een transformatieplan voor de Dorpsstraat in Zoetermeer opgesteld.
De Dorpsstraat in Zoetermeer kampt met langdurige winkelleegstand. Alles wijst er op dat voor commerciële voorzieningen teveel meters beschikbaar zijn, zodat moet worden gewerkt a……

Project

Toekomstbeeld voor de detailhandelsstructuur in Tilburg

In de nieuwe detailhandelsvisie voor de gemeente Tilburg worden duidelijke keuzes gemaakt om kansen te pakken en bedreigingen te beperken.
In de nieuwe detailhandelsvisie worden duidelijke keuzes gemaakt om kansen te pakken en bedreigingen te beperken. Doelen zijn een helder beleidskader met een onderbouwd en afgeste……

Project | Detailhandelsvisie

Centrumplan Veenendaal

BRO heeft een nieuwe integrale visie opgesteld voor het centrum van Veenendaal voor de lange termijn (10 jaar), met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor 4 jaar.
Om het centrum van Veenendaal toekomstbestendig te houden, is een andere kijk op de binnenstad noodzakelijk. Het bestaande programmaplan ‘Vitale Winkelstad’ liep ten einde, waarna……

Project

Koers voor detailhandel en horeca in Groningen

In opdracht van Gemeente Groningen heeft BRO samen met betrokken marktpartijen gewerkt aan een nieuwe integrale retailvisie voor detailhandel, horeca en de overnachtingsmarkt.
In de tweede helft van 2019 is gestart met een onderzoek naar de stand van zaken en ontwikkelingen in de detailhandel en horeca in de gemeente Groningen, en de belangrijkste opgav……

Project | Integrale Retailvisie

Centrum- en detailhandelsvisie Wolvega

Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel.
Voor het centrum van Wolvega is BRO op zoek gegaan naar een eigen profiel. Het centrum draait niet meer alleen om winkels, ontmoeten en verblijven worden steeds belangrijker voor ……

Project

Centrum Ede nóg aantrekkelijker: groen & gastvrij!

In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016.
In opdracht van Gemeente Ede begon BRO vlak voor het uitbreken van de coronapandemie met de Evaluatie & Verrijking van de Centrumvisie uit 2016. Wat is er gebeurd? Waar staan we n……

Project | Verrijking Centrumvisie

Transformatieplan Dukenburg in Nijmegen

Masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie.
Het opgestelde masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie. Een vraag o……

Project

Visie op wonen en leven in WoensXL, Eindhoven

BRO heeft een visie voor stadsdeelcentrum WoensXL opgesteld.
BRO heeft samen met Gemeente Eindhoven en alle Eindhovense wonincorporaties een visie ontwikkeld op het wonen en leven rondom winkelcentrum WoensXL. De opgave is dat WoensXL meerw……

Project | Integrale toekomstvisie

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos