Zoeken

Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Boodschappen bezorgen aan huis binnen tien minuten, dat spreekt veel mensen aan. Echter zorgen deze boodschappendiensten ook voo……

Artikelen

Snelle groei fastfood in centra: regulering nodig?

De afgelopen 10 jaar groeide het aantal horecazaken in stadscentra. De laatste jaren zijn vooral fastfoodzaken in opkomst. Vooral in grotere gemeenten spelen de vragen hoe groot d……

Artikelen

Notitie Omzetkengetallen 2021 gereed

In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO elk jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave (2021) toont een continuering van historische trends. Tegelijkertijd is mede door de coronamaatrege…
Samen met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO ieder jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave van 2021 toont continuering van……

Artikelen

Overnachtingsmarkt na corona: wisselend herstel

Het is zomer en we gaan weer op vakantie. Voorgaande twee jaren gingen we er veel minder op uit door corona. De overnachtingsmarkt werd hard getroffen. Toch hoorden we verschillen……

Artikelen

Binnenstadsbarometer

De Binnenstadsbarometer is een landelijke monitor, die de ontwikkelingen in binnensteden inzichtelijk maakt, evenals de resultaten t.o.v. elkaar (benchmark).
De Binnenstadsbarometer is een landelijke monitor, die de ontwikkelingen in binnensteden inzichtelijk maakt, evenals de resultaten t.o.v. elkaar (benchmark). Meer weten over d……

Artikelen

Groot vertrouwen ondernemers en eigenaren

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden. De resultaten zijn hoopgevend. Meer wet……

Artikelen

Binnenstadsvisie Leerdam

De uitdaging ligt in het creëren van een compact kernwinkelgebied, met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de focus op inwoners, regio en toerisme. Een vraag of hulp nodig? ……

Project

Horeca postcorona: mooie uitdaging voor gemeenten

Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het weer in de horeca, al zijn we er nog lang niet. Welke trends verwachten we p…
Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het ……

Blog

Online winkelen genuanceerd

In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit blijkt dat de online kooporiënt……

Artikelen

Nuance zoek in detailhandelsbeleid

Het wordt tijd voor meer nuance én creativiteit in het debat rondom detailhandelsontwikkelingen en -beleid.
Kent u het spreekwoord 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer'? Helaas is dit het ‘nieuwe normaal’ voor experts als het gaat om detailhandelsontwikkelingen en -beleid i……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos