Zoeken

Ruimtelijk kwaliteitsplan en regiovoorstel A15 / A12

BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJsse…
Regiovoorstel voor een gedragen, haalbare en alternatieve inpassing van de nieuwe rijksweg. Met versterking van ruimtelijk-functionele kwaliteiten in het gebied. BRO organiseerde ……

Project

Gezamenlijke doelstelling in 2030 voor Laag Holland bereiken

Laag Holland is een uniek landschap vlakbij Amsterdam, weids, groen en in beweging. De beweging vanwege grote, opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak van bodemdaling. Extra uitdaging is dat deze opg…
Laag Holland: groen, weids en in beweging. Met het gebiedsprogramma worden de grote opgaven zoals natuurdoelen, verduurzaming van landbouw, verbeteren van waterkwaliteit en aanpak……

Project | Integraal gebiedsprogramma

Transformatie Dommelland Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard zet in op economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt ervoor dat ze langer verb…
Masterplan Dommelland - Groote Heide zet in op de transformatie van het buitengebied van Valkenswaard tot ruimtelijk functioneel park met leisure, recreatie, hippische bedrijvighe……

Project | Masterplan

Inrichtingsplan dorpshart Middelbeers

Eén van de concrete uitwerkingen uit de visie voor het dorpshart van Middelbeers is de herinrichting van de openbare ruimte. Het inrichtingsplan dient als katalysator om het dorpshart van Middelbeers veiliger, groener en aantrekkelijker te maken. Samen me…
BRO heeft het dorpshart van Middelbeers opnieuw ingericht. Samen met actieve bewoners en ambitie is een plan uitgewerkt, dat tot en met de realisatie door BRO is begeleid. Een……

Project

Herontwikkeling prostitutiepanden Wallen, Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil herbestemming van de raambordelen in de binnenstad en richtte samen met Woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea project 1012inc op. BRO adviseerde alle eigenaren van de panden in de Sint Annenstraat, Sint Annendwarsstraat, Tro…
De transformatie van prostitutiepanden op De Wallen in Amsterdam is noodzaak. Een inpassing met nieuwe bedrijvigheid en wonen, waarbij kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimt……

Project | Van advies tot ontwerpplan

Natuur

Klimaatverandering en de huidige duurzaamheidsvraagstukken maken de juiste keuzes voor natuurontwikkeling belangrijker dan ooit. De Nederlandse natuur dient als kustbescherming te……

Artikelen

Mobiliteit

Nederland krijgt drie circuits met snel hoogwaardig openbaar vervoer, waarop ook de nieuwe nationale luchthaven in de Noordzee is aangesloten. In Eindhoven en Arnhem kun je direct……

Artikelen

Wonen

De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP, bepalen dat een groot deel van Nederland onder water komt te staan. De steden in deze……

Artikelen

Bodem

Als gevolg van klimaatverandering nemen droogte en wateroverlast op hoge zandgronden toe. Natuur en landbouw ondervinden daar gevolgen van. Meer weten over dit onderwerp? Voor……

Artikelen

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aangenomen. Dat zijn de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltapr……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos