Wonen

15 november 2021

De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP, bepalen dat een groot deel van Nederland onder water komt te staan. De steden in deze laaggelegen gebieden met minder dan 10.000 woningen kunnen niet langer verantwoord worden beschermd. Daarom verplaatsen en bouwen we deze woningen op stabiele gronden terug. Grotere kernen met meer dan 10.000 woningen worden met technische maatregelen beschermd tegen het opkomende water. Ofwel als een autonome eenheid, ofwel in een samengestelde stad. Als gevolg van de stijging van de waterspiegel bestaat de opgave, naast de bouwprognose van 1,6 miljoen woningen, uit 1,4 miljoen woningen. Dat is een totale bouwopgave van 3 miljoen woningen in 2050.

We onderscheiden vier woonsferen met een gemiddelde dichtheid van 55 woningen per hectare: 1. hoogstedelijk (33%) met 90 wo / ha, 2. centrumstedelijk (32%) met 50 wo / ha, 3. groenstedelijk (22%) met 30 wo / ha en 4. dorps-landelijk (13%) met 20 wo / ha. De stedelijke weefsels ontwikkelen zich als aaneensluitende linten en knooppunten met repeterende voorzieningen op snelfietsafstand (10 - 25 km). De holtes tussen de linten zijn voor recreatieve (natuur) doeleinden. De stedelijke weefsels vormen zich rondom of tussen grootschalige open landschappen.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten