Bodem

15 november 2021

Als gevolg van klimaatverandering nemen droogte en wateroverlast op hoge zandgronden toe. Natuur en landbouw ondervinden daar gevolgen van.

Voor 2050 heeft het KNMI 2 warmtescenario’s opgesteld. Het 1e scenario gaat uit van een temperatuurstijging op aarde van 2°C in 2050 t.o.v. 1990, waarbij geen verandering in luchtstromingspatronen optreedt in West-Europa. Het meest extreme klimaatscenario gaat uit van een temperatuurstijging op aarde van 2°C in 2050 t.o.v. 1990, waarbij de winters in West-Europa zachter en natter zijn door meer westenwind, en de zomers warmer en droger door meer oostenwind.

Gevolgen voor de waterkringloop

Beide warmtescenario’s hebben grote gevolgen voor de waterkringloop. Door de droogte neemt op hoge zandgronden de hoeveelheid kale grond en mossen toe. Daardoor neemt de verdamping af. Tegelijkertijd neemt door hogere temperaturen en uitdroging van natte bodems de mineralisatiesnelheid in de bodem toe. Dit leidt tot een hogere voedselrijkdom van de bodem.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten