Zoeken

Sprekende omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân, in woord en beeld

Inhoudelijk is de omgevingsvisie gebaseerd op de resultaten van het ‘Rondje Súdwest’: gesprekken met de samenleving. Een vraag of hulp nodig? Klankbord In eerste instantie……

Project | Omgevingsvisie

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem wil 10.000 woningen bouwen. Ook moeten er extra voorzieningen komen, en het gebied moet bereikbaar en aantrekkelijk blijven. BRO deed onderzoek. Een vraag of ……

Project

Omgevingswet: provincie en gezondheid

Aan de hand van de resultaten wordt door het Interprovinciaal Overleg (IPO) de keuze voorbereid wat provincies gezamenlijk oppakken en wat individueel. Een vraag of hulp nodig?……

Project

Waal Nijmegen: hotspot industrieel erfgoed

BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de Ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd de programmering van beide……

Project | Duurzaam verstedelijken

Omgevingsvisie Oosterhout

Bijzonder is dat de omgevingsvisie naast een algemene en thematische component, ook een gebiedsgerichte component heeft. De omgevingsvisie is als website opgeleverd. Een vraag ……

Project

Gebiedsvisie Dijnselburg in Zeist

BRO maakte de omgevingsanalyse en gebiedsvisie, en organiseerde interactieve sessies met alle leden van de participatiegroep zoals omwonenden. Een vraag of hulp nodig? Gemeent……

Project

Aansluiten Windpark op landelijk hoogspanningsnet

Raad van State gaf in 2020 groen licht voor inpassingsplan net op zee Hollandse kust noord en west Alpha. Een vraag of hulp nodig? Windparken aansluiten op landelijk hoogspanni……

Project | Rijksinpassingsplan

Advies instrument 'programma' Omgevingswet Eindhoven

Het advies geeft antwoord op de vraag hoe de huidige manier van werken met programma's aansluit bij de Omgevingswet. Een vraag of hulp nodig? Doel en werking BRO heeft Geme……

Project | Plan van aanpak

Omgevingsverordening Hardenberg

Integratie van de regels uit de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Een vraag of hulp nodig? BRO ondersteunt Gemeente Hardenberg bij het op……

Project

Hoe reguleer je fastfoodhoreca?

Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen.
Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen. Mede vanuit gezondheidsoogpunt is de snelle groei van fastfoodzaken onwenselijk, en daarom krijgt BRO v……

Blog

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos