Quickscan flora en fauna op grote hoogte

Om het opbouwen van steigers voor de restauratie van de Sint Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch mogelijk te maken, heeft BRO een quickscan uitgevoerd. Hiervoor was het beklimmen van de Vieringtoren, de top van de kathedraal, noodzakelijk. Als gevolg van de uitkomsten van de scan kan iedereen de avontuurlijke klim naar de top maken!

Quickscan Sint Janskathedraal buiten begint binnen

Met een quickscan wordt beoordeeld of plannen negatieve effecten hebben op natuurwaarden. Alleen wanneer dit niet het geval is, kunnen de plannen worden uitgevoerd. Voordat veldbezoek op locatie plaatsvindt, wordt alle mogelijke informatie omtrent natuurwaarden verzameld. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of het plangebied binnen of in de buurt van Natuurnetwerk of Natura 2000-gebieden ligt. Bij de Nationale Databank Flora en Fauna worden de verspreidingsgegevens opgevraagd van in de omgeving voorkomende beschermde soorten. Hierdoor is er voor aanvang van het veldbezoek reeds een goed beeld van de te verwachten natuurwaarden.

Veldbezoek met flinke klim Sint Janskathedraal

Na de voorbereiding is de Sint Janskathedraal beklommen. Tijdens de klim werd de kathedraal beoordeeld op geschiktheid voor beschermde soorten. Bij kerken zijn vaak vleermuizen aanwezig, waardoor naar sporen gezocht moet worden. Zowel bij de zolderruimte als bij de gevels van de Sint Janskathedraal werden geen sporen van vleermuizen gevonden. Ook negatieve effecten op natuurwaarden konden worden uitgesloten.

Na de uitkomst van de quickscan kon met de steigeropbouw voor de restauratie worden begonnen. Hierdoor werd het voor bezoekers van de Sint Jan mogelijk om dezelfde klim te maken en van hetzelfde uitzicht over 's-Hertogenbosch te genieten als de ecologen van BRO.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Stichting Nationaal Monument Sint Jan

Locatie

's-Hertogenbosch

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ronald de Mol