Das als profiteur van zonnepark Oirlo-Leunen?

Zonneparken zijn belangrijk in de energietransitie van Nederland, en worden steeds vaker aangelegd op agrarische percelen. Hoewel deze percelen vaak verlaten lijken, bieden ze voor één diersoort geschikt leefgebied; de das. Voor een ontwikkeling kan beginnen moet dan ook worden vastgesteld dat dit geen nadelige effecten heeft voor het leefgebied van de das.

Al vroeg in het traject van zonnepark Oirlo-Leunen, gemeente Venray, werd duidelijk dat de das gebruikmaakt van het plangebied. Omdat een das ’s nachts actief is, is het lastig dit vast te stellen. Hij kan namelijk tot wel 8 km per nacht afleggen op zoek naar voedsel! Het is makkelijker om de das op basis van sporen vast te stellen. De das verblijft in een ondergrondse burcht, met meerdere ingangen. De looproutes van de das worden uitgesleten in het landschap. Indien deze sporen worden aangetroffen, kan er vanuit worden gegaan dat er dassen leven in de omgeving.

Compensatie verloren leefgebied

De das is een alleseter en eet fruit, noten, mais, zoogdieren en insecten. Zijn voorkeur gaat uit naar regenwormen. Deze zijn voor een das het makkelijkste te vinden in kort gemaaid en bemest grasland. Dergelijke graslanden zijn dan ook primair leefgebied. Het secundaire leefgebied bevat akkers en ruigten, waar niet het hele jaar door voedsel te vinden is. Wanneer door een ontwikkeling leefgebied verloren gaat dient dit te worden gecompenseerd, waarbij de compensatieopgave groter is voor primair leefgebied.

Inpassing zonnepark Oirlo-Leunen aangesloten bij de das

Bij zonnepark Oirlo-Leunen worden binnen de inpassing extra maatregelen voor de das genomen. Tussen en onder de zonnepanelen wordt een grasklavermengsel ingezaaid, om de regenwormstand in de bodem te verbeteren. Het struikgewas binnen het plangebied wordt beplant met vruchtdragende soorten, en rond het informatiepunt wordt een fruitboomgaard geplant. Daarnaast zal in het hekwerk om de 50 meter een dassenpassage worden gemaakt. Door deze maatregelen zal de grond, ook na het aanleggen van het zonnepark, als leefgebied voor de das dienen.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Zonnepark Oirlo-Leunen B.V.

Locatie

Oirlo-Leunen

Afronding

2023

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Ronald de Mol