Zoeken

Transformatiekansen in de periferie

Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geïnvesteerd in centra, ook de periferie moet niet worden vergeten.
Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geïnvesteerd in centra, ook de per……

Artikelen

Effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur na corona?

De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. Het perspectief voor de branche is goed, maar wat zijn de effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur?
De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. De supermarkten draaien overuren omdat we meer boodschappen doen door hamsteren, thuisw……

Blog

Hoe reguleer je fastfoodhoreca?

Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen.
Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen. Mede vanuit gezondheidsoogpunt is de snelle groei van fastfoodzaken onwenselijk, en daarom krijgt BRO v……

Blog

Grootste koopstromenonderzoek ooit

Binnensteden verliezen terrein, horeca neemt toe. Uit het grootste koopstromenonderzoek in Nederland ooit (KSO21) blijkt dat winkelen in vijf jaar tijd een compleet andere gedaant……

Artikelen

Teloorgang winkelmarkt door online?

Online bestedingen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en zetten de fysieke winkelmarkt onder druk. Dit is een vaak gehoorde uitspraak en zonder meer waar. Maar wat betekent dit concreet voor de fysieke winkels?
Het retaillandschap is zeer dynamisch en continu aan veranderingen onderhevig. De toename van online aankopen is hier onlosmakelijk mee verbonden. Online bestedingen zijn de afgel……

Artikelen

Impact online op boodschappenwinkels

BRO doet in samenwerking met Breda University of Applied Sciences onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boodschappenwinkels.
BRO doet, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences, onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boodschappenwinkels. Met dit onder……

Artikelen

Centrumgebieden: places to be

Centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele places to buy naar places to be. Om te verblijven, vermaken en nieuwe herinneringen te maken.
De gevoelswaarde van centrumgebieden bepaalt in toenemende mate het succes. Ofwel, centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Om te verb……

Artikelen

Mixed-use centrumgebieden

Wanneer we het hebben over winkelgebieden, bedoelen we eigenlijk centrumgebieden waar een diversiteit aan functies samenkomt.
Wanneer we het hebben over winkelgebieden, bedoelen we eigenlijk centrumgebieden waar een diversiteit aan functies samenkomt. Zoals winkelen, horeca en dienstverlening. Functies d……

Artikelen

Gebiedskoers detailhandel Rotterdam voor 2025

De Gebiedskoersen Detailhandel zijn in Rotterdam onderdeel van sectoraal beleid en voornamelijk gericht op het vastgoed in detailhandelsgebieden.
Voor detailhandelsvestigingen en ontwikkelingen in Rotterdam is de stedelijke detailhandelsnota leidend. De ambities en spelregels zijn uitgewerkt in de Gebiedskoersen Detailhande……

Project | Detailhandelsnota

Koers houden met horeca en leisure

BRO adviseert ondernemers én gemeenten. Gemeenten bij het opstellen van gebiedsvisies en toekomstgericht, afgewogen beleid. Beleid dat recht doet aan álle belangen, en altijd perspectief biedt aan ondernemers. Ondernemers over veranderen of uitbreiden, en…
De Franse piloot én schrijver Antoine de Saint-Exupéry zei ooit: “Als je een schip wilt bouwen, verzamel dan geen mensen om het hout te slepen, het werk voor te bereiden en de tak……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos