Zoeken

Groot vertrouwen ondernemers en eigenaren

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden. De resultaten zijn hoopgevend. Meer wet……

Artikelen

Binnenstadsvisie Leerdam

De uitdaging ligt in het creëren van een compact kernwinkelgebied, met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de focus op inwoners, regio en toerisme. Een vraag of hulp nodig? ……

Project

Horeca postcorona: mooie uitdaging voor gemeenten

Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het weer in de horeca, al zijn we er nog lang niet. Welke trends verwachten we p…
Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het ……

Blog

Online winkelen genuanceerd

In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit blijkt dat de online kooporiënt……

Artikelen

Nuance zoek in detailhandelsbeleid

Het wordt tijd voor meer nuance én creativiteit in het debat rondom detailhandelsontwikkelingen en -beleid.
Kent u het spreekwoord 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer'? Helaas is dit het ‘nieuwe normaal’ voor experts als het gaat om detailhandelsontwikkelingen en -beleid i……

Artikelen

Heeft de binnenstad nog toekomst?

Nú bouwen aan samenwerking, visie en scenario’s om de binnenstad toekomstperspectief te geven.
Heeft de binnenstad nog toekomst? We voelen op onze klompen aan dat er iets moet veranderen om de vitaliteit van binnensteden te herstellen. Dat speelde al vóór corona, maar het v……

Artikelen

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem wil 10.000 woningen bouwen. Ook moeten er extra voorzieningen komen, en het gebied moet bereikbaar en aantrekkelijk blijven. BRO deed onderzoek. Een vraag of ……

Project

Waal Nijmegen: hotspot industrieel erfgoed

BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de Ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd de programmering van beide……

Project | Duurzaam verstedelijken

Vitale centrum- en supermarktstructuur Hilvarenbeek

Gemeente Hilvarenbeek streeft naar vitale en toekomstbestendige centra van Hilvarenbeek en Diessen, en een optimale gemeentelijke supermarktstructuur. BRO voerde het distributiepla……

Project | Distributieplanologisch onderzoek

Horecabeleid: reguleren waar het moet, vrijlaten waar kan

De opzienbarende groei van de horeca in capaciteit en omzet tot aan de coronacrisis, en nu de verwachte krimp. Beide ontwikkelingen leiden tot veel vragen bij marktpartijen en gem……

Blog

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos