Zoeken

Omzetkengetallen 2022 detailhandel beschikbaar

De Notitie Omzetkengetallen 2022 is beschikbaar. In de notitie zijn de landelijke kengetallen opgenomen voor de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en de winkelomzet per m² wvo (v……

Artikelen

Geef recreatie in de stad meer ruimte

Recreatie wordt steeds breder erkend als een eerste levensbehoefte. We wonen steeds kleiner, de werkdruk stijgt en de coronapandemie veroorzaakte veel mentale problemen. Ontspanni……

Artikelen

Vaststelling Supermarktvisie Bladel

Op 5 juli jl. heeft de gemeenteraad van Bladel de door BRO opgestelde Supermarktvisie Bladel vastgesteld. Meer weten over dit onderwerp? Met deze visie kan de gemeente, samen ……

Artikelen

Nieuw perspectief voor het centrum van Opmeer

Het centrum van Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners in dorp en regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspectief onder ……

Project

Laddertoets: afwegen harde plancapaciteit met BRO 3 stappenbenadering

Door de analyse van de kwantitatieve behoefte te splitsen in drie stappen, ontstaat een praktisch werkbare vorm die voldoet aan de jurisprudentie omtrent de Ladder voor duurzame v……

Artikelen

Compacte centra creëren

BRO doet veel aan monitoring van centrumgebieden en binnensteden. We kijken naar de metingen en spelen een centrale rol in het proces. We interpreteren de data om de resultaten te……

Artikelen

Nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling

Met alle partijen samenwerken aan een inhoudelijk sterk plan voor gebiedsontwikkeling. Dat begon in de planontwikkeling voor Stadshart Woensel in Eindhoven al in de vroege verkenn……

Artikelen

Ontwikkeling binnenstad Tilburg

We schrijven 2008: BRO stelde een integrale visie op voor de ontwikkeling van de binnenstad van Tilburg. Inmiddels is het 2023 en zijn veel projecten uitgevoerd. Na 15 jaar is het……

Artikelen

Dienstenrichtlijn: niet voor iedereen een bezwaar

BRO heeft voor verplaatsing van een Albert Heijn supermarkt in Heeze het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken opgesteld. Een concurrerende supermarkt had hiertegen beroep……

Artikelen

Hoeveel ruimte voor horeca is er nog?

Binnensteden maken steeds meer de transitie van winkelgebied naar verblijfsgebied. Door het teruglopende perspectief van recreatieve aankooplocaties ontstaat meer ruimte voor ande……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos