Zoeken

Vitale binnensteden en mobiliteit gaan samen

De discussie over mobiliteit en economie in binnensteden gaat vaak over verduurzaming aan de ene kant, en autobereikbaarheid aan de andere kant. Toch liggen de oplossingen minder ……

Artikelen

Koopstromen Oost-Nederland ogen stabiel, horeca en toerisme zorgen voor dynamiek

De koopstromen in Oost-Nederland anno 2023 ogen in grote lijnen stabiel. Consumenten hadden meer te besteden dan een paar jaar geleden, maar inflatie en een hogere online oriëntat……

Artikelen

Sturen op monocultuur aan horeca en dienstverlening

Binnensteden en andere voorzieningencentra verkleuren. Het aantal winkels neemt af terwijl horecazaken en dienstverleners toenemen. Deze bredere functiemix is een goede ontwikkeli……

Artikelen

Voetgangers en fietsers belangrijk voor bestedingen in binnensteden

BRO heeft samen met Platform Binnenstadsmanagement en Movares, in samenwerking met 18 Nederlandse centrumgebieden, grootschalig onderzoek gedaan naar de relatie tussen mobiliteit ……

Artikelen

Kansen pakken in stedelijke gebieden

Gestegen bouwkosten, rentestijgingen, personeelskosten en tekorten, macro-economische onzekerheid… In deze ‘perfecte storm’ is het realiseren van plannen niet langer vanzelfspreke……

Artikelen

Binnenstadsvisie Oosterhout actualiseren

Centrumgebieden zijn continu in beweging. Consumentengedrag verandert, aanbod staat onder druk. Ook de functie van de binnenstad verandert. Dit vraagt om bijstelling en aanscherpi……

Artikelen

Nieuw centrumplan Ommen: Parel aan de Vecht

Het centrum van Ommen is volop in beweging. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een aantal projecten in het centrum: de Markt is opnieuw ingericht en de Vecht, haar oevers en de……

Project

Bouwstenen voor vitale en levendige centra

Centrumgebieden veranderen continu. Ontmoeten en beleven staan steeds meer centraal. Maar hoe kom je tot een aantrekkelijk centrum waar mensen willen verblijven? Het begint met ee……

Artikelen

Van der Valk Hotels mag bouwen in Weert

BRO heeft voor de gemeente Weert en Van der Valk Hotels de ruimtelijke en functionele meerwaarde van de ontwikkeling succesvol onderbouwd in het kader van de Ladder voor duurzame ……

Artikelen

Verduurzamen bedrijventerreinen: zonder samenwerking geen succes

Bedrijventerreinen staan volop in de belangstelling. Overheden verwachten dat bedrijventerreinen een grote bijdrage gaan leveren aan de energietransitie, circulaire economie en kl……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos