Omgevingsmanagement

Het nut en de betekenis van de ruimte kunnen herkennen. Dat is de basis voor een duurzame leefomgeving. Pas dan omarmt een gemeenschap of bewoner de ruimte. Dan ontstaat ook de wil om voor die ruimte te zorgen. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn pas effectief als ze van ‘binnenuit’ bestaan en begrepen worden.

Processen inrichten voor goede besluitvorming

Onze adviezen en ontwerpen zijn onderdeel van verschillende processen die we begeleiden. Zodat ze uitgroeien tot samenhangende, eenduidige en betaalbare plannen. Daarnaast richten we processen zó in, dat ze leiden tot weloverwogen besluitvorming. Dat doen we door mee te denken, mee te doen en mee te dromen.

Omgevingsproces

Voor ingewikkelde en / of bestuurlijk uitdagende ontwikkelingen in de publieke ruimte voeren wij specifiek een omgevingsproces. Doel: het verbinden van publieke en private belangen. Dat maakt ruimtelijke maatregelen inzichtelijk en keuzes navolgbaar. Dat maakt ook dat betrokken deelnemers ze kunnen begrijpen.

Focus op het goede gesprek

Onze omgevingsmanager bouwt op een breed spectrum aan expertise. Kenmerkend is de focus op het goede gesprek. Dát start een ontwikkeling op, op basis van feiten en argumenten. Of het nu gaat om verrijking, bijsturing of beëindiging. Aan dat goede gesprek gaat een goede voorbereiding vooraf. Onze omgevingsmanagers putten daarbij uit bewezen communicatievormen.

Laat u adviseren over:
  • participatie
  • omgevingsdialoog

Publieke en private partijen verbinden.

Bas van Wetten
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten