Schaalvergroting en sluiting: onderzoek naar verdringingseffecten in supermarktland

10 oktober 2023

Leiden nieuwe supermarkten tot verdringing van andere supermarkten? Een zeer relevante vraag, maar niet eerder beantwoord. BRO deed hier onderzoek naar.

Supermarkten zijn letterlijk van levensbelang. Zij voorzien in de eerste levensbehoeften en zijn dragers van winkelgebieden. Supermarkten vergroten de leefbaarheid van wijken en dorpen en zijn een belangrijke ontmoetingsplek. Wij zijn in Nederland zuinig op onze zorgvuldig opgebouwde supermarktstructuur, geborgd in beleid.

Feitelijke verdringingseffecten

BRO onderzocht de feitelijke verdringingseffecten van alle Nederlandse supermarktplannen tussen 2013 en 2015. Vervolgens analyseerden we de aanbodontwikkeling van omliggende concurrerende supermarkten tot en met 2022. De vraagstelling is als volgt:

  1. Hoe ontwikkelen omliggende supermarkten na versterking of nieuwvestiging van een concurrerende supermarkt?
  2. Verdwijnen er omliggende supermarkten en zo ja leidt dat tot structurele leegstand van supermarktpanden?
  3. Leidt het verdwijnen van supermarkten tot langdurige ruimtelijke effecten?

Onderzoekspaper en webinar

Het volledige onderzoek en de uitkomsten daarvan is beschreven in het onderzoekspaper 'Schaalvergroting en sluiting: onderzoek naar verdringingseffecten in supermarktland'. Dit paper is gepresenteerd in het webinar 'Verdringingseffecten in supermarktland'. Het webinar is hier terug te bekijken.

Lees hier het onderzoekspaper
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Daan Goos