Retailadvies

Detailhandel, horeca, winkelambachten en maatschappelijke functies vormen de basis van het voorzieningenaanbod in steden en dorpen. De invulling van die functies heeft veel invloed op de leefbaarheid. Onze professionals zetten samen hun specifieke expertise in voor een allround advies.

Laat u adviseren over:
  • detailhandels- en horecavisies
  • Ladder voor duurzame verstedelijking (DPO)
  • haalbaarheids- en marktstudies (VPO)
  • Dienstenrichtlijn
  • monitoring van doelen
  • lokale en regionale koopstromen- en bezoekersonderzoeken
  • plancapaciteitsmonitor en juridische sanering

Creatieve ideeën voor innovatie opgaven.

Robin van Lieshout
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout