Zoeken

Driedimensionaal: dat is duidelijke taal

Meer weten over dit onderwerp? Het belang van de eerste indruk Natuurlijk ben jij overtuigt van jouw idee, het heeft weken, maanden of zelfs jaren geduurd om te komen tot het o……

Artikelen

Recente bevolkingsprognoses bieden meer kansen

Tot 2040 groeit Nederland met 1,6 miljoen inwoners. Toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. Al jaren wordt inwonersgroei te behoudend ingeschat.……

Artikelen

Notitie Omzetkengetallen 2021 gereed

In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO elk jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave (2021) toont een continuering van historische trends. Tegelijkertijd is mede door de coronamaatrege…
Meer weten over dit onderwerp? Samen met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO ieder jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave ……

Artikelen

Snelle groei fastfood in centra: regulering nodig?

De afgelopen 10 jaar groeide het aantal horecazaken in stadscentra. De laatste jaren zijn vooral fastfoodzaken in opkomst. Vooral in grotere gemeenten spelen de vragen hoe groot d……

Artikelen

De openbare ruimte is druk, druk, druk

Recreatie groeit en bloeit alom in Nederland, het is drukker dan ooit. Uitgestrekte terrassen, fietsen, wandelen, varen, festivals bezoeken. Niet alleen in binnensteden en recreat……

Artikelen

Aandacht voor het winkelambacht!

Meer weten over dit onderwerp? Het winkelambacht is een essentieel deel van het Nederlandse straatbeeld. Voorbeelden hiervan zijn kapsalons, kleermakers, tattooshops en schoonheid……

Artikelen

Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Boodschappen bezorgen aan huis binnen tien minuten, dat spreekt veel mensen aan. Echter zorgen deze boodschappendiensten ook voo……

Artikelen

Stijgend marktaandeel Aldi en Lidl

We doen vaker boodschappen bij Aldi en Lidl. Het marktaandeel van beide discounters neemt flink toe, zo blijkt uit recente cijfers van IRI, opgevraagd door NU.nl. Is de supermarkt……

Artikelen

Minder leegstand, minder onderzoek

Meer weten over dit onderwerp? Om leegstand tegen te gaan, moeten panden gemakkelijk van functie kunnen veranderen. Maar gemeenten willen er wel voor zorgen dat de juiste functies……

Artikelen

Gebiedsprogramma Laag Holland

Een vraag of hulp nodig? Groen, weids en in beweging Met deze opgaven is BRO begin 2021 aan de slag gegaan. Samen met de provincie en de gebiedspartijen is hard gewerkt aan het……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos