Bestemmingsplannen & omgevingsplannen

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

Is een ontwikkeling juridisch-planologisch toegestaan? Op dit moment bepaalt het bestemmingsplan van de gemeente dat. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Het bestemmingsplan heet dan omgevingsplan.

P00079_kaartje_omgevingswet_20220711.jpg

Bestemmingsplan

Tot de Omgevingswet in werking treedt, kunnen bestemmingsplannen nog in procedure worden gebracht. Het ontwerp bestemmingsplan moet vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd. De voorbereiding kost veel tijd, ga daarover tijdig in overleg met de gemeente.

Laat u adviseren over:
 • de haalbaarheid van het initiatiefplan
 • het uitvoeren van quickscans en onderzoeken
 • het opstellen van de toelichting, de regels en de verbeelding
 • het voeren van overleg over de inhoud en procedure met de gemeente
 • het voeren van een omgevingsdialoog (participatie).

Omgevingsplan

Onder de Omgevingswet moet elke gemeente zorgen voor één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Het omgevingsplan bevat juridisch bindende regels. Daaraan moet iedereen zich houden die activiteiten wil ontplooien in de fysieke leefomgeving.

Veel gemeenten zijn nu druk met de voorbereidingen van het maken van één omgevingsplan. Daarbij moeten ze veel keuzes maken.

BRO kan ondersteunen bij het:
 • maken van een omgevingsplan
 • inpassen van nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsplan

Bruidsschat

Een onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan, dus tot een integraal nieuw omgevingsplan is vastgesteld, is de bruidsschat. Dit zijn voormalige rijksregels waarvoor gemeenten onder de Omgevingswet aan de lat staat. Ook over de bruidsschat moeten gemeenten keuzes maken.


Laat u adviseren over:
 • maken van een omgevingsplan
 • inpassen van nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsplan
 • inhoud van de bruidsschat
 • regels in het Besluit kwaliteit
 • manier van inpassen
 • technische standaard
 • evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Omgevingswet
 • opstellen van de uitleg, regels en verbeelding
 • BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteit)

Onderzoek vooraf of je plannen juridisch zijn toegestaan.

Katja Burgman-Linssen
#

Meer weten over bestemmingsplannen & omgevingsplannen?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Katja Burgman-Linssen