Groter denken

Bodem

Als gevolg van de klimaatverandering neemt op de hoge zandgronden zowel droogte als wateroverlast toe. Natuur en landbouw ondervinden daar de gevolgen van.

Lees meer

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aange-nomen. 

Lees meer

Wonen

De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP bepalen dat een groot deel van Nederland onder water komt te staan. 

Lees meer

Voedsel

De productie van voldoende, veilig en duurzaam voedsel wordt een uitdaging omdat veel van de grootschalige land- en akkerbouwgebieden onder zeeniveau liggen. 

Lees meer

Mobiliteit

Nederland krijgt drie circuits met snel hoogwaardig openbaar vervoer waar ook de nieuwe nationale luchthaven in de Noordzee op is aangesloten.

Lees meer

Natuur

Klimaatverandering en de huidige duurzaamheidsvraagstukken maken de juiste keuzes voor natuurontwikkeling belangrijker dan ooit.

Lees meer
#

Vragen of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten