Groter denken

P00080_PFA_20190911_themakaarten_bodem.jpeg

Bodem

Als gevolg van de klimaatverandering neemt op de hoge zandgronden zowel droogte als wateroverlast toe. Natuur en landbouw ondervinden daar de gevolgen van.

Lees meer
P00080_PFA_20190911_themakaarten_water.jpeg

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aange-nomen. 

Lees meer
P00080_PFA_20190911_themakaarten_wonenwerken.jpeg

Wonen

De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP bepalen dat een groot deel van Nederland onder water komt te staan. 

Lees meer
P00080_PFA_20190911_themakaarten_agroclusters.jpeg

Voedsel

De productie van voldoende, veilig en duurzaam voedsel wordt een uitdaging omdat veel van de grootschalige land- en akkerbouwgebieden onder zeeniveau liggen. 

Lees meer
P00080_PFA_20190911_themakaarten_mobiliteit.jpeg

Mobiliteit

Nederland krijgt drie circuits met snel hoogwaardig openbaar vervoer waar ook de nieuwe nationale luchthaven in de Noordzee op is aangesloten.

Lees meer
P00080_PFA_20190924_themakaarten_natuur-01.jpeg

Natuur

Klimaatverandering en de huidige duurzaamheidsvraagstukken maken de juiste keuzes voor natuurontwikkeling belangrijker dan ooit.

Lees meer
#

Vragen of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Bas van Wetten