Onderzoek potentie leisure winkelcentrum Randstad

BRO onderzocht, in opdracht van de eigenaar van een groot winkelcentrum in de Randstad met bovenregionale functie, de mogelijkheden voor leisure gericht op entertainment & ontspanning.

Behoefte en meerwaarde leisure voor de stad

Het onderzoek is gericht op de markttechnische haalbaarheid én op het meest geschikte concept en de doelgroepen. Bedoeld als onderbouwing van een functiewijziging in het omgevingsplan. De meerwaarde voor de binnenstad en de rest van de  gemeente kreeg dan ook bijzondere aandacht.

Leisure: een dynamische vrijetijdssector

De leisure sector is enorm dynamisch, met een hoge mate van professionalisering, innovatie en ketenvorming. Bedrijven worden opvallend vaak in groepsverband bezocht; met vrienden, familie en bedrijven. Leisure speelt creatief in op de groeiende behoeften van mensen aan ontspanning en ontmoeting, en heeft daarmee ook maatschappelijke waarde. 

Leisure, horeca en retail met elkaar verweven

Leisure, horeca en retail raken steeds meer met elkaar verweven qua doelgroepen, bezoekgedrag en ruimtegebruik. Leisure kan zeer beeldbepalend zijn voor centra en trekt extra bezoekers, de hele dag door. Clustering van functies binnen een concept of gebied, leidt tot grotere wervingskracht, bereik, efficiënter ruimtegebruik en exploitatievoordelen. Een sterk leisure concept investeert doorlopend in kwaliteitsversterking. Het vastgoed en het omgevingsplan moeten dan ook flexibele gebruiksmogelijkheden bieden, met ruimte voor innovatie, veiligheid en duurzaamheid.

Voorkeur voor een breed toegankelijk leisure concept

BRO adviseerde voor het winkelcentrum een breed toegankelijk concept gericht op family entertainment. Een Family Entertainment Center (FEC) met een combinatie van games (fysiek, virtueel, retro), race / flight simulatoren (virtual reality), soft play en escaperoom. Gecombineerd met laagdrempelige, kindvriendelijke horeca.  

Leisure maakt voor centra het verschil

Inspelend op de behoefte van de consument, bepaalt de ondernemer zélf de definitieve invulling. Family entertainment is immers trendgevoelig, en nieuwe (technologische) ontwikkelingen en producten volgen elkaar snel op. Productverbreding, innovatie en onderscheid: precies wat moderne centra nodig hebben!

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Vastgoedbelegger

Locatie

Randstad

Afronding

2024

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jan Carel Jansen Venneboer