Ruim 800 deelnemers aan de Wensprikker Winterswijk

17 juli 2023

In juni hebben ruim 800 inwoners van Winterswijk hun wensen voor de toekomst van de gemeente ingevuld in de wensprikker. BRO werkt in Winterswijk samen met de gemeente aan de omgevingsvisie.

20230705_Resultaten_maptionnaire_Winterswijk.jpg

Belang inwoners voorop

Als eerste stap zijn we op zoek gegaan naar hoe de inwoners denken over de toekomst van de gemeente. Dit kan iets heel concreets zijn zoals: "de woonwijken moeten groener worden door het aanplanten van meer bomen", maar ook minder concreet zoals: "Winterswijk moet in 2040 energieneutraal zijn". Het gaat erom wat de inwoners belangrijk vinden.

Inwoners konden in de wensprikker hun wens direct 'prikken' op een plek op de kaart. Op die manier zagen we direct op welke plekken inwoners kansen zien voor hun wensen. Door in dit vroege stadium van de omgevingsvisie al in gesprek te gaan met inwoners krijgen we op tijd inzicht in de ideeën, meningen en creativiteit van de samenleving.

Het verhaal van Winterswijk

De komende tijd gaan we aan de slag om alle wensen te analyseren. Deze analyse gebruiken we om 'het verhaal van Winterswijk' op te stellen waarin we onder meer de koers voor de omgevingsvisie aangeven. Hierna gaan we aan de slag met de omgevingsvisie, waarin we voortbouwen op de wensen en opnieuw met inwoners in gesprek gaan. Dit moet leiden tot een haalbare en gedragen omgevingsvisie die antwoord geeft op de opgaven en behoeften uit de samenleving. Participatie laat zien waar de accenten en nieuwe opgaven liggen, en maakt duidelijk wat partijen uit de samenleving zelf kunnen oppakken om ambities dichterbij te brengen.

Het hoofdbeeld laat de kaart van Winterswijk zien met daarop alle locaties waar inwoners met de Wensprikker hun wens hebben 'geprikt'. Aan de hand van deze gegevens zal een analyse worden gemaakt van clusters met vergelijkbare of juist tegenstrijdige belangen.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Renze van Och