Omgevingsonderzoek

In elke fase van planontwikkeling gelden andere onderzoeksverplichtingen. Wij bekijken welk onderzoek nodig is. Dat voorkomt onnodig werk en bespaart tijd en geld! Het resultaat nemen we mee in ons advies.

Mogelijk verplichte onderzoeken zijn omgevingsonderzoeken. En onderzoeken naar archeologie, cultuurhistorie, natuur & landschap en ecologie. Bijvoorbeeld: binnen welke kaders moet de nieuwe gebruiksfunctie van een perceel blijven? Onderzoek brengt duidelijkheid in de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden op een plek en over de haalbaarheid.

Wij verzorgen onder meer de volgende omgevingsonderzoeken:
  • flora en fauna
  • bodem
  • water
  • geluid en geur
  • archeologie
  • verkeer en parkeren
  • Ladder voor duurzame verstedelijking (effecten analyses)
  • AERIUS berekening (stikstofdepositie)
  • externe veiligheid
Laat u adviseren over:
  • welke onderzoeken nodig zijn in welke fase van de vergunningsaanvraag 

Geen onnodig onderzoek bespaart tijd en geld!

Corianne Verberne-van Dijk
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Corianne Verberne-van Dijk