Onderzoek commerciële recreatievaart Alkmaar

Alkmaar is een waterrijke gemeente met vele vormen van waterrecreatie, in en rond de binnenstad en in het landelijk gebied. Waterrecreatie is een belangrijke drager van het toeristisch-recreatieve profiel van Alkmaar, met hoge economische en maatschappelijke waarde. Het veroorzaakt soms ook overlast, vervuiling en verstoring van natuurwaarden. Om de balans te herstellen herijkt de gemeente het beleid.

Druk en draagkracht inzichtelijk maken

Gemeente Alkmaar kreeg de afgelopen jaren diverse aanvragen voor botenverhuur, maar het is onduidelijk of er voldoende behoefte, marktruimte en fysieke ruimte is voor deze activiteiten. Bovendien wil men meer inzicht in de optimale balans tussen levendigheid (recreëren op het water), leefbaarheid (wonen aan het water) en veiligheid op het water. Kortom: inzicht in druk en draagkracht. Daarnaast ontbreken een duidelijk toetsingskader en criteria voor aanvragen van nieuwe bootverhuurders.

Vraag en aanbod waterrecreatie in beeld

BRO bracht het huidige aanbod van verhuurboten en rondvaarten in de gemeente, trends en vraagcijfers in kaart en gaf een indicatie van de marktruimte in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Mede op basis van gesprekken met aanbieders, kernkwaliteiten van diverse vaargebieden en gemeentelijk beleid. Waar in de binnenstad vooral de veiligheid en beschikbare ruimte meespelen, kent de landschappelijk prachtige Eilandspolder juist ecologische belemmeringen. Maar Alkmaar heeft meer kansrijke ontwikkelgebieden, waar andere recreatievormen en horeca kunnen meeprofiteren van de populaire waterrecreatie. 

Aanbevelingen BRO

BRO gaf aanbevelingen voor verbreding van het routenetwerk, met bijzondere aandacht voor de ruimtelijke component, doelgroepen, synergie met andere activiteiten, duurzaamheid en beperking van overlast.  Inclusief een helder toetsingskader met oog voor zowel ruimtelijke (waar) als functionele (wat) componenten.

    Deel deze pagina

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Locatie

Alkmaar

Afronding

2024

Expertises

#

Een vraag of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Jan Carel Jansen Venneboer