Ruimte. Mensen. Toekomst.

Om als samenleving goed te functioneren, hebben we verstandige initiatieven nodig voor de ruimte om ons heen. De ruimte waar we allemaal gebruik van maken; onze leefomgeving. Die initiatieven moeten er niet alleen voor zorgen dat de leefomgeving nú aangenaam is maar ook dat deze betekenis heeft voor de generaties na ons. Ruimte, mensen, toekomst. Langs deze drie assen is het werk dat we doen altijd te vinden. Geen strak kader maar een speelse en beweeglijke omlijsting omdat de variabelen bij elk project anders zijn.

Ruimte

Ruimte is altijd aanwezig in ons werk, omdat het bij BRO simpelweg altijd gaat over het verstandig inrichten van de ruimte om ons heen. De leefruimte van de samenleving: zowel in het publieke als in het openbare private domein. In die ruimte is veel aan de hand. Leefbaarheid. Klimaatdoelen. Woonwijken bouwen en natuur creëren. Druk op centra. Transformatie van steden. Veranderende mobiliteit. Het versterken van het ecosysteem. Juist doordat ruimte van ons allemaal is, zijn er zoveel belangen te dienen. Die moeten goed worden gediend. Want de ruimte ordenen, ontwikkelen, verbeteren of transformeren moet goed gebeuren. Die verantwoordelijkheid is ons toevertrouwd.

Mensen

Ons werk draait om mensen. Allereerst gaat het daarbij om de gebruikers van de ruimte. Bij het zo goed mogelijk inrichten van stad en landelijk gebied nemen we die altijd als uitgangspunt. De leefomgeving is immers van de gebruikers. Daarom kijken we naar hoe mensen zich bewegen. Welke behoeften ze bewust en onbewust hebben. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat er natuur wordt gerealiseerd en dat er ruimte is waar de natuur zijn gang kan gaan. Ook dat is immers ruimte voor mensen. We zijn kortom altijd bezig met hoe mensen in de ruimte goed en prettig kunnen functioneren. Hoe ‘de ruimte’ een aangename leefbare plek is om te zijn. Als we het hebben over mensen gaat het ook over opdrachtgevers en andere stakeholders. BRO leeft zich echt in hen in. Gaat in hun schoenen staan. We hanteren de menselijke maat en hebben oprechte aandacht voor de ander. Met het werk dat wij doen helpen we opdrachtgevers om hun dromen te realiseren en verder te kunnen gaan met ondernemen.

Bij ‘mensen’ gaat het ook zeer zeker over onze eigen medewerkers. Zij zijn cruciaal voor wat we doen en hoe we het doen. BRO kun je zien als een grote maar overzichtelijke familie, waar medewerkers de vrijheid hebben om nieuwe dingen te ontdekken en zich te ontwikkelen. Met de verschillende vakgebieden die we in huis hebben, bieden we een perfecte leerschool met grote diversiteit. In onze platte organisatie geven we medewerkers veel vrijheid om hun eigen koers te bepalen en elk individu tot bloei te laten komen.

Toekomst

Onze blik is altijd gericht op de lange termijn, de toekomst. Veel van de projecten waar we aan werken, staan op het moment dat wij er mee bezig zijn nog helemaal aan het begin. Vaak duurt het jaren voordat de plannen werkelijkheid zijn geworden. Dat betekent dat we in het ‘nu’ bezig zijn met de toekomst. Dat vraagt wat van hoe we kijken: zowel naar het grote geheel van gebruikers, schoonheid en functie als naar de grote ontwikkelingen waar we met elkaar als maatschappij voor komen te staan. Vooruitkijken. Dagdromen. Altijd met beide benen op de grond.

Vitale stad

De stad leeft en is het centrum van de samenleving. Hier ontmoeten mensen elkaar, en wordt gewerkt, gewoond en geleefd. Aan de stad wordt voortdurend gebouwd, het is nooit af.

Lees meer

Postfossiel

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk: het postfossiele. Waarin we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat raakt elk initiatief en elke ruimtelijke maatregel.

Lees meer

Omgevingsplein

We zetten ons in voor een leefomgeving die op de toekomst is voorbereid. We streven naar een gezond woon- en leefklimaat in Nederland, ook voor toekomstige generaties.

Lees meer