Ecologie & biodiversiteit

Steeds meer mensen erkennen het belang van biodiversiteit. Dat is ook noodzakelijk, want de economische en maatschappelijke waarde van natuur is groot. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt het belang van de natuur steeds groter, en steeds meer integraal afgewogen. Als dat goed uitgevoerd wordt biedt het ook oplossingen voor klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving.

Bij planontwikkelingen adviseren we over de ecologische verplichtingen. Onze ecologen begeleiden het hele proces vanaf het ontwerp en de planfase, tot en met de realisatie. Met de Wet natuurbescherming als uitgangspunt.

Laat u adviseren over:
  • quickscans flora & fauna
  • soort specifieke inventarisaties
  • effectenanalyses Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland
  • ontheffings- en vergunningaanvragen Wet natuurbescherming
  • stikstof berekeningen
  • BREEAM certificering
  • biodiversiteitsversterking en natuurontwikkeling

Grote economische en maatschappelijke waarde.

Martijn van de Schoot
#

Meer weten of hulp nodig?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Martijn van de Schoot