Zoeken

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aangenomen. Dat zijn de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltapr……

Artikelen

Bodem

Voor 2050 heeft het KNMI 2 warmtescenario’s opgesteld. Het 1e scenario gaat uit van een temperatuurstijging op aarde van 2°C in 2050 t.o.v. 1990, waarbij geen verandering in lucht……

Artikelen

Wonen

De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP bepalen dat een groot deel van Nederland onder water komt te staan. De steden in deze ……

Artikelen

Voedsel

De ruimtelijke structuur van de industriële activiteiten voor de voedselproductie gaat van maximaal gespreid in het landschap over naar een structuur van clusters. De zoektocht ri……

Artikelen

Mobiliteit

Snelfietsroutes maken prominent deel uit van de stedelijke weefsels. Autobezit transformeert naar een collectieve voorziening zodat parkeren voor de voordeur niet meer nodig is. S……

Artikelen

Natuur

De natuur in Nederland lijdt op dit moment onder verdroging en verzilting van de bodem. Met het stijgen van de zeespiegel en het gecontroleerd doorprikken van enkele dijken zijn w……

Artikelen

Natuur en stad: groter denken, kleiner doen

Meer weten over dit onderwerp? De disbalans tussen natuur en stad wordt steeds groter, met gevaren voor de mensheid tot gevolg. In het zoeken naar een goede samenhang tussen natuu……

Artikelen

Stedenbouwkundig plan Watermolenstraat Oploo

Een vraag of hulp nodig? Een initiatief met een historische naam: Leeuwenleen. Verwijzend naar het ensemble van de watermolen en twee bouwhoven die tegenover het plangebied liggen……

Project

Gebiedsvisie centrum Opmeer Spanbroek

Het centrum van de gemeente Opmeer is dé centrale ontmoetingsplek voor inwoners in dorp en regio. Hoewel het centrum van oudsher een sterke positie heeft, staat het toekomstperspe……

Project

Breda: druk! drukker! drukst!

Meer weten over dit onderwerp? Het water in de stad nodigt mensen uit om er langs te wandelen of bijvoorbeeld op een terrasje te zitten. Maar het gebruik gaat verder. Op het water……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos