Zoeken

Ruimtelijke visie Bleekvelden Geldrop

De Bleekvelden dankt zijn naam aan zijn vroegere functie; als kort gemaaide weide was hier ruimte om kleding te bleken. Later is het bleekveld getransformeerd naar een bedrijvente……

Project

Beeldkwaliteitsplan buitengebied Someren

Someren: een aantrekkelijk landschap om te wonen, te werken en te recreëren. Natuur, landschap, water, rust en ruimte staan cen-traal. Daarom werken we in Someren aan het behoud v……

Project

Water

Een zeespiegelstijging van 5 meter in 2100 én een grotere stijging van de winterafvoeren van de rivieren dan aangenomen. Dat zijn de eerste bevindingen van de Signaalgroep Deltapr……

Artikelen

Bodem

Als gevolg van klimaatverandering nemen droogte en wateroverlast op hoge zandgronden toe. Natuur en landbouw ondervinden daar gevolgen van. Meer weten over dit onderwerp? Voor……

Artikelen

Wonen

De ligging onder de zeespiegel en de verwachte stijging van de zeespiegel van +5m t.o.v. NAP, bepalen dat een groot deel van Nederland onder water komt te staan. De steden in deze……

Artikelen

Voedsel

De productie van voldoende, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel wordt een uitdaging, omdat veel van de grootschalige land- en akkerbouwgebieden onder zeeniveau liggen. Om voed……

Artikelen

Mobiliteit

Nederland krijgt drie circuits met snel hoogwaardig openbaar vervoer, waarop ook de nieuwe nationale luchthaven in de Noordzee is aangesloten. In Eindhoven en Arnhem kun je direct……

Artikelen

Natuur

Klimaatverandering en de huidige duurzaamheidsvraagstukken maken de juiste keuzes voor natuurontwikkeling belangrijker dan ooit. De Nederlandse natuur dient als kustbescherming te……

Artikelen

Natuur en stad: groter denken, kleiner doen

De disbalans tussen natuur en stad wordt steeds groter, met gevaren voor de mensheid tot gevolg. In het zoeken naar een goede samenhang tussen natuur en stad zet BRO in op groter ……

Artikelen

Stedenbouwkundig plan Watermolenstraat Oploo

Een initiatief met een historische naam: Leeuwenleen. Verwijzend naar het ensemble van de watermolen en twee bouwhoven die tegenover het plangebied liggen. De boerderij van de voo……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos