Zoeken

Aan de slag met de gezonde stad

Meer weten over dit onderwerp? Al die woningen die moeten worden gebouwd, geven nóg meer druk op de openbare ruimte en daarmee op de gezondheid van de bewoners. Ongezonde wijken w……

Artikelen

Recente bevolkingsprognoses bieden meer kansen

Tot 2040 groeit Nederland met 1,6 miljoen inwoners. Toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. Al jaren wordt inwonersgroei te behoudend ingeschat.……

Artikelen

Notitie Omzetkengetallen 2021 gereed

In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO elk jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave (2021) toont een continuering van historische trends. Tegelijkertijd is mede door de coronamaatrege…
Meer weten over dit onderwerp? Samen met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO ieder jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave ……

Artikelen

Snelle groei fastfood in centra: regulering nodig?

De afgelopen 10 jaar groeide het aantal horecazaken in stadscentra. De laatste jaren zijn vooral fastfoodzaken in opkomst. Vooral in grotere gemeenten spelen de vragen hoe groot d……

Artikelen

De openbare ruimte is druk, druk, druk

Recreatie groeit en bloeit alom in Nederland, het is drukker dan ooit. Uitgestrekte terrassen, fietsen, wandelen, varen, festivals bezoeken. Niet alleen in binnensteden en recreat……

Artikelen

Aandacht voor het winkelambacht!

Meer weten over dit onderwerp? Het winkelambacht is een essentieel deel van het Nederlandse straatbeeld. Voorbeelden hiervan zijn kapsalons, kleermakers, tattooshops en schoonheid……

Artikelen

Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Boodschappen bezorgen aan huis binnen tien minuten, dat spreekt veel mensen aan. Echter zorgen deze boodschappendiensten ook voo……

Artikelen

Stijgend marktaandeel Aldi en Lidl

We doen vaker boodschappen bij Aldi en Lidl. Het marktaandeel van beide discounters neemt flink toe, zo blijkt uit recente cijfers van IRI, opgevraagd door NU.nl. Is de supermarkt……

Artikelen

Multifunctionele mobiliteitshubs

Meer weten over dit onderwerp? Stations verbreden zich meer en meer tot attractieve mobiliteitsknooppunten met een brede verzorgingsfunctie. Niet alleen grote stations zoals Utrec……

Artikelen

Waarom conservatieve detailhandelsvisies?

Meer weten over dit onderwerp? Veel visies zijn zeer conservatief en terughoudend: bescherm het bestaande, voorkom vernieuwing. Alles draait om krimp. Zulke visies zijn wat ons be……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos