Zoeken

Strategie bedrijventerreinen Drechtsteden

Bedrijventerreinen zijn binnen het ruimtelijk beleid van gemeenten vaak onvoldoende in beeld. Onterecht! Van alle werkgelegenheid is 30% gevestigd op bedrijventerreinen. Op iets m……

Project | Ontwikkelplan

Horeca postcorona: mooie uitdaging voor gemeenten

Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het weer in de horeca, al zijn we er nog lang niet. Welke trends verwachten we p…
Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het ……

Blog

Binnenstadsvisie Leerdam

De uitdaging ligt in het creëren van een compact kernwinkelgebied, met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de focus op inwoners, regio en toerisme. De binnenstad van Leerda……

Project

Grootste koopstromenonderzoek ooit

Meer weten over dit onderwerp? Binnensteden verliezen terrein, horeca neemt toe. Uit het grootste koopstromenonderzoek in Nederland ooit (KSO21) blijkt dat winkelen in vijf jaar t……

Artikelen

Tutorial: strategie jaren 60 en 70 wijken

Meer weten over dit onderwerp? De naoorlogse wijken hebben een typische stedenbouwkundige structuur. Dit levert groene kwaliteiten, maar heeft ook geleid tot fysieke problemen: mo……

Artikelen

Groot vertrouwen ondernemers en eigenaren

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden. De resultaten zijn hoopgevend. Meer wet……

Artikelen

Wonen: zegen voor steden

Meer weten over dit onderwerp? Woningbouw is een van de grootste en meest urgente opgaven van Nederland. De komende jaren moeten ca. 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Tegelijk……

Artikelen

Binnenstadsbarometer

De Binnenstadsbarometer is een landelijke monitor, die de ontwikkelingen in binnensteden inzichtelijk maakt, evenals de resultaten t.o.v. elkaar (benchmark).
Meer weten over dit onderwerp? Door data te combineren geeft de online barometer een integraal beeld van de ontwikkelingen in de binnenstad, aan de hand van diverse thema’s. BRO i……

Artikelen

De Metropoolregio smaakt naar meer

Meer weten over dit onderwerp? In de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat veel aandacht uit naar de boeren. Maar als we willen toewerken naar een duurzaam voedse……

Artikelen

Overnachtingsmarkt na corona: wisselend herstel

Het is zomer en we gaan weer op vakantie. Voorgaande twee jaren gingen we er veel minder op uit door corona. De overnachtingsmarkt werd hard getroffen. Toch hoorden we verschillen……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos