Zoeken

Gemeenten, investeer nú in centrumgebieden!

In dit artikel stippen we één concreet actiepunt aan: verstevig de online positie van centra!
Meer weten over dit onderwerp? De coronamaatregelen hebben desastreuze gevolgen voor ondernemers in de horeca en non-food detailhandel. Ook de winkelambachten, dienstverleners en ……

Blog

Horecabeleid: reguleren waar het moet, vrijlaten waar kan

Meer weten over dit onderwerp? De opzienbarende groei van de horeca in capaciteit en omzet tot aan de coronacrisis, en nu de verwachte krimp. Beide ontwikkelingen leiden tot veel ……

Blog

Vitale centrum- en supermarktstructuur Hilvarenbeek

Een vraag of hulp nodig? Handvatten In opdracht van Gemeente Hilvarenbeek heeft BRO een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd, en geadviseerd over de toekomstige centrum……

Project | Distributieplanologisch onderzoek

Waal Nijmegen: hotspot industrieel erfgoed

Een vraag of hulp nodig? BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd d……

Project | Duurzaam verstedelijken

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem heeft de ambitie tot 2030 ca. 10.000 woningen te bouwen, verdeeld over een aantal ontwikkelzones. Eén van de zones is de Europaweg in Schalkwijk, waar de helft wo……

Project

Onderzoek creatieve industrie Businesspark Amstel, Amsterdam

Een vraag of hulp nodig? In de Metropoolregio Amsterdam groeit de creatieve industrie hard, tussen 2014 en 2018 zijn de vestigingen met een kwart toegenomen. Om de creatieve indus……

Project | Behoefteonderzoek

Heeft de binnenstad nog toekomst?

Nú bouwen aan samenwerking, visie en scenario’s om de binnenstad toekomstperspectief te geven.
Heeft de binnenstad nog toekomst? We voelen op onze klompen aan dat er iets moet veranderen om de vitaliteit van binnensteden te herstellen. Dat speelde al vóór corona, maar het v……

Artikelen

Nuance zoek in detailhandelsbeleid

Het wordt tijd voor meer nuance én creativiteit in het debat rondom detailhandelsontwikkelingen en -beleid.
Meer weten over dit onderwerp? Kent u het spreekwoord 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer'? Helaas is dit het ‘nieuwe normaal’ voor experts als het gaat om detailhan……

Artikelen

Strategie Bedrijventerrein Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht had behoefte aan heldere toekomstperspectieven voor haar werklocaties. BRO ontwikkelde een strategie bedrijventerreinen waarin richting wordt gegeven aan de v……

Project

Online winkelen genuanceerd

Meer weten over dit onderwerp? In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit ……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos