Zoeken

Horecabeleid: reguleren waar het moet, vrijlaten waar kan

De opzienbarende groei van de horeca in capaciteit en omzet tot aan de coronacrisis, en nu de verwachte krimp. Beide ontwikkelingen leiden tot veel vragen bij marktpartijen en gem……

Blog

Vitale centrum- en supermarktstructuur Hilvarenbeek

Gemeente Hilvarenbeek streeft naar vitale en toekomstbestendige centra van Hilvarenbeek en Diessen, en een optimale gemeentelijke supermarktstructuur. BRO voerde het distributiepla……

Project | Distributieplanologisch onderzoek

Waal Nijmegen: hotspot industrieel erfgoed

BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de Ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd de programmering van beide……

Project | Duurzaam verstedelijken

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem wil 10.000 woningen bouwen. Ook moeten er extra voorzieningen komen, en het gebied moet bereikbaar en aantrekkelijk blijven. BRO deed onderzoek. Een vraag of ……

Project

Onderzoek creatieve industrie Businesspark Amstel, Amsterdam

In de Metropoolregio Amsterdam groeit de creatieve industrie hard, tussen 2014 en 2018 zijn de vestigingen met een kwart toegenomen. Om de creatieve industrie verder te laten groe……

Project | Behoefteonderzoek

Heeft de binnenstad nog toekomst?

Nú bouwen aan samenwerking, visie en scenario’s om de binnenstad toekomstperspectief te geven.
Heeft de binnenstad nog toekomst? We voelen op onze klompen aan dat er iets moet veranderen om de vitaliteit van binnensteden te herstellen. Dat speelde al vóór corona, maar het v……

Artikelen

Nuance zoek in detailhandelsbeleid

Het wordt tijd voor meer nuance én creativiteit in het debat rondom detailhandelsontwikkelingen en -beleid.
Kent u het spreekwoord 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer'? Helaas is dit het ‘nieuwe normaal’ voor experts als het gaat om detailhandelsontwikkelingen en -beleid i……

Artikelen

Strategie Bedrijventerrein Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht had behoefte aan heldere toekomstperspectieven voor haar werklocaties. BRO ontwikkelde een strategie bedrijventerreinen waarin richting wordt gegeven aan de v……

Project

Online winkelen genuanceerd

In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit blijkt dat de online kooporiënt……

Artikelen

Strategie bedrijventerreinen Drechtsteden

Bedrijventerreinen zijn binnen het ruimtelijk beleid van gemeenten vaak onvoldoende in beeld. Onterecht! Van alle werkgelegenheid is 30% gevestigd op bedrijventerreinen. Op iets m……

Project | Ontwikkelplan

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos