Zoeken

Centrumgebieden: places to be

Centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele places to buy naar places to be. Om te verblijven, vermaken en nieuwe herinneringen te maken.
De gevoelswaarde van centrumgebieden bepaalt in toenemende mate het succes. Ofwel, centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Om te verb……

Artikelen

Ambachten maken de vitale stad

Ambachten komen meer en meer in beeld in centrumgebieden, bijvoorbeeld door nieuwe trends en ontwikkelingen.
Ambachten komen meer en meer in beeld in centrumgebieden, bijvoorbeeld door nieuwe trends en ontwikkelingen. Reden voor een goed gesprek met Elrie Bakker-Derks, voorzitter van Amb……

Artikelen

Impact online op boodschappenwinkels

BRO doet in samenwerking met Breda University of Applied Sciences onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boodschappenwinkels.
BRO doet, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences, onderzoek naar de lokale effecten van online boodschappendiensten op fysieke boodschappenwinkels. Met dit onder……

Artikelen

Teloorgang winkelmarkt door online?

Online bestedingen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en zetten de fysieke winkelmarkt onder druk. Dit is een vaak gehoorde uitspraak en zonder meer waar. Maar wat betekent dit concreet voor de fysieke winkels?
Het retaillandschap is zeer dynamisch en continu aan veranderingen onderhevig. De toename van online aankopen is hier onlosmakelijk mee verbonden. Online bestedingen zijn de afgel……

Artikelen

Wat kunnen we leren van aanloopstraten?

Aanloopstraten lopen in transformatie voor op binnensteden. Wat kunnen andere delen van binnensteden en centra leren van deze aanloopstraten?
Aanloopstraten van binnensteden hadden 5 tot 10 jaar geleden te maken met forse problemen zoals leegstand, verloedering en criminaliteit. Hoewel hier nog steeds opgaven liggen, is……

Blog | Artikel

Hoe reguleer je fastfoodhoreca?

Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen.
Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen. Mede vanuit gezondheidsoogpunt is de snelle groei van fastfoodzaken onwenselijk, en daarom krijgt BRO v……

Blog

Effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur na corona?

De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. Het perspectief voor de branche is goed, maar wat zijn de effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur?
De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. De supermarkten draaien overuren omdat we meer boodschappen doen door hamsteren, thuisw……

Blog

Transformatiekansen in de periferie

Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geïnvesteerd in centra, ook de periferie moet niet worden vergeten.
Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geïnvesteerd in centra, ook de per……

Artikelen

Effecten online supermarkten

Wat zijn de ruimtelijk-functionele effecten van de groei van online-boodschappen op de Nederlandse fysieke supermarktstructuur en de leefbaarheid van Nederlandse wijken en dorpen, en wat zijn beleidsmatige oplossingsrichtingen om de uitgangssituatie voor …
Supermarkten zijn de dragers van vitale winkelcentra omdat winkels, horeca en dienstverleners van hun aantrekkingskracht profiteren. Om aantrekkelijk te blijven moeten supermarkte……

Artikelen

Gemeenten, investeer nú in centrumgebieden!

In dit artikel stippen we één concreet actiepunt aan: verstevig de online positie van centra!
De coronamaatregelen hebben desastreuze gevolgen voor ondernemers in de horeca en non-food detailhandel. Ook de winkelambachten, dienstverleners en leisure voorzieningen worden ha……

Blog

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos