Zoeken

Koers voor detailhandel en horeca in Groningen

In opdracht van Gemeente Groningen heeft BRO samen met betrokken marktpartijen gewerkt aan een nieuwe integrale retailvisie voor detailhandel, horeca en de overnachtingsmarkt.
Een vraag of hulp nodig? In de tweede helft van 2019 is gestart met een onderzoek naar de stand van zaken en ontwikkelingen in de detailhandel en horeca in de gemeente Groningen, ……

Project | Integrale Retailvisie

Centrumplan Veenendaal

BRO heeft een nieuwe integrale visie opgesteld voor het centrum van Veenendaal voor de lange termijn (10 jaar), met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor 4 jaar.
Om het centrum van Veenendaal toekomstbestendig te houden, is een andere kijk op de binnenstad noodzakelijk. Het bestaande programmaplan ‘Vitale Winkelstad’ liep ten einde, waarna……

Project

Toekomstbeeld voor de detailhandelsstructuur in Tilburg

In de nieuwe detailhandelsvisie voor de gemeente Tilburg worden duidelijke keuzes gemaakt om kansen te pakken en bedreigingen te beperken.
In de nieuwe detailhandelsvisie worden duidelijke keuzes gemaakt om kansen te pakken en bedreigingen te beperken. Doelen zijn een helder beleidskader met een onderbouwd en afgeste……

Project | Detailhandelsvisie

Transformatieplan Dorpsstraat Zoetermeer

In nauwe samenwerking met ondernemers, eigenaren en gemeente is een transformatieplan voor de Dorpsstraat in Zoetermeer opgesteld.
De Dorpsstraat in Zoetermeer kampt met langdurige winkelleegstand. Alles wijst er op dat voor commerciële voorzieningen teveel meters beschikbaar zijn, zodat moet worden gewerkt a……

Project

Koopstromenonderzoek Limburg 2019

In opdracht van Provincie Limburg heeft BRO samen met I&O Research het Koopstromenonderzoek 2019 uitgevoerd.
In opdracht van Provincie Limburg heeft BRO samen met I&O Research het Koopstromenonderzoek 2019 uitgevoerd. Een vraag of hulp nodig? Dit koopstromenonderzoek is de basis voor……

Project

Notitie Omzetkengetallen 2019

In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus en brancheorganisaties brengt BRO jaarlijks de notitie Omzetkengetallen uit ten behoeve van ruimtelijk-functioneel onderzoek (DPO).
BRO coördineert de expertgroep Omzetkengetallen onder de vlag van Retail Insiders. In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus en brancheorganisaties brengen we jaarli……

publicatie

Publicatie: lokale transformatie in beeld

Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.
Transformatie van winkels naar andere functies wordt steeds urgenter. De Retailagenda heeft in 2020 een integrale publicatie uitgebracht met inzicht in de succes- en faalfactoren.……

Publicatie

Koers houden met horeca en leisure

BRO adviseert ondernemers én gemeenten. Gemeenten bij het opstellen van gebiedsvisies en toekomstgericht, afgewogen beleid. Beleid dat recht doet aan álle belangen, en altijd perspectief biedt aan ondernemers. Ondernemers over veranderen of uitbreiden, en…
Meer weten over dit onderwerp? De Franse piloot én schrijver Antoine de Saint-Exupéry zei ooit: “Als je een schip wilt bouwen, verzamel dan geen mensen om het hout te slepen, het ……

Artikelen

Monitoring: datagedreven sturen

BRO biedt overheden de kans, op meerdere schaalniveaus, meer data gedreven te sturen.
Meer weten over dit onderwerp? Gedegen onderzoek en analyse op basis van feiten en cijfers zit in het DNA van elke BRO-er. Het belang van goed en objectief onderzoek neemt toe. Te……

Artikelen

Gebiedskoers detailhandel Rotterdam voor 2025

De Gebiedskoersen Detailhandel zijn in Rotterdam onderdeel van sectoraal beleid en voornamelijk gericht op het vastgoed in detailhandelsgebieden.
Een vraag of hulp nodig? Voor detailhandelsvestigingen en ontwikkelingen in Rotterdam is de stedelijke detailhandelsnota leidend. De ambities en spelregels zijn uitgewerkt in de G……

Project | Detailhandelsnota

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos