Zoeken

Ruimtelijk kwaliteitsplan en regiovoorstel A15 / A12

BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Gemeenten Duiven, Overbetuwe, Lingewaard en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJsse…
BRO maakte het regiovoorstel voor de inpassing van Rijksweg A15 / A12, tussen knooppunt Ressen en de aansluiting met de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Met Provincie Gelderland, Ge……

Project

Visie op wonen en leven in WoensXL, Eindhoven

BRO heeft een visie voor stadsdeelcentrum WoensXL opgesteld.
BRO heeft samen met Gemeente Eindhoven en alle Eindhovense wonincorporaties een visie ontwikkeld op het wonen en leven rondom winkelcentrum WoensXL. De opgave is dat WoensXL meerw……

Project | Integrale toekomstvisie

Transformatieplan Dukenburg in Nijmegen

Masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie.
Het opgestelde masterplan geeft winkelcentrum Dukenburg een nieuwe toekomst. De intensieve samenwerking met alle betrokkenen heeft geleid tot vertrouwen en ambitie. Wijkwinkel……

Project

Transformatiekansen in de periferie

Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geïnvesteerd in centra, ook de periferie moet niet worden vergeten.
Meer weten over dit onderwerp? Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geï……

Artikelen

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem heeft de ambitie tot 2030 ca. 10.000 woningen te bouwen, verdeeld over een aantal ontwikkelzones. Eén van de zones is de Europaweg in Schalkwijk, waar de helft wo……

Project

Strategie bedrijventerreinen Drechtsteden

Bedrijventerreinen zijn binnen het ruimtelijk beleid van gemeenten vaak onvoldoende in beeld. Onterecht! Van alle werkgelegenheid is 30% gevestigd op bedrijventerreinen. Op iets m……

Project | Ontwikkelplan

Binnenstadsvisie Leerdam

De uitdaging ligt in het creëren van een compact kernwinkelgebied, met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de focus op inwoners, regio en toerisme. De binnenstad van Leerda……

Project

Wonen: zegen voor steden

Meer weten over dit onderwerp? Woningbouw is een van de grootste en meest urgente opgaven van Nederland. De komende jaren moeten ca. 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Tegelijk……

Artikelen

Driedimensionaal: dat is duidelijke taal

Meer weten over dit onderwerp? Het belang van de eerste indruk Natuurlijk ben jij overtuigt van jouw idee, het heeft weken, maanden of zelfs jaren geduurd om te komen tot het o……

Artikelen

Recente bevolkingsprognoses bieden meer kansen

Tot 2040 groeit Nederland met 1,6 miljoen inwoners. Toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. Al jaren wordt inwonersgroei te behoudend ingeschat.……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos