Zoeken

Natuur en stad: groter denken, kleiner doen

De disbalans tussen natuur en stad wordt steeds groter, met gevaren voor de mensheid tot gevolg. In het zoeken naar een goede samenhang tussen natuur en stad zet BRO in op groter ……

Artikelen

Beeldkwaliteitsplan buitengebied Someren

Someren: een aantrekkelijk landschap om te wonen, te werken en te recreëren. Natuur, landschap, water, rust en ruimte staan cen-traal. Daarom werken we in Someren aan het behoud v……

Project

Ruimtelijke visie Bleekvelden Geldrop

De Bleekvelden dankt zijn naam aan zijn vroegere functie; als kort gemaaide weide was hier ruimte om kleding te bleken. Later is het bleekveld getransformeerd naar een bedrijvente……

Project

Landschapspark PARK21 Haarlemmermeer

Hoe zorg je ervoor dat baggerspecie kan worden verwerkt in een nieuw landschap? En hoe geef je vorm aan een hoogwaardig park dat flexibel inzetbaar is? Een uitdaging die onze land……

Project

Multifunctionele mobiliteitshubs

Stations verbreden zich meer en meer tot attractieve mobiliteitsknooppunten met een brede verzorgingsfunctie. Niet alleen grote stations zoals Utrecht, Zwolle en Amersfoort, ook k……

Artikelen

Gebiedsprogramma Laag Holland

De opgaven in het landelijk gebied zijn urgent. De provincie stelt ambitieuze en soms abstracte sectorale beleidsdoelen vast m.b.t. de regio. Maar hoe zorg je er als provincie voo……

Project

Tutorial: strategie jaren 60 en 70 wijken

De naoorlogse wijken hebben een typische stedenbouwkundige structuur. Dit levert groene kwaliteiten, maar heeft ook geleid tot fysieke problemen: monotone bebouwing, ontworpen op ……

Artikelen

Heeft de binnenstad nog toekomst?

Nú bouwen aan samenwerking, visie en scenario’s om de binnenstad toekomstperspectief te geven.
Heeft de binnenstad nog toekomst? We voelen op onze klompen aan dat er iets moet veranderen om de vitaliteit van binnensteden te herstellen. Dat speelde al vóór corona, maar het v……

Artikelen

Gebiedsvisie Tussen de Linten Aalsmeer

De structuurvisie geeft het gebied weer economisch perspectief en een kwaliteitsimpuls. Een vraag of hulp nodig? Het karakteristieke gebied tussen de historische linten Aalsme……

Project

Sprekende omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân, in woord en beeld

Inhoudelijk is de omgevingsvisie gebaseerd op de resultaten van het ‘Rondje Súdwest’: gesprekken met de samenleving. Een vraag of hulp nodig? Klankbord In eerste instantie……

Project | Omgevingsvisie

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos