Zoeken

Inrichtingsplan Nieuwe Steen in Hoorn

Nabij de Provincialeweg aan de Nieuwe Steen staat een kantoorgebouw al enige jaren leeg. A-Zeven Projectontwikkeling is voornemens het oude pand te slopen en hier woningen voor te……

Project

Inrichtingsplan Koopvaarder in Hoorn

De Koopvaarder in Hoorn is een kantoorpand dat wordt omgevormd naar woningen. Het gebouw wordt verduurzaamd en verdeeld in 26 appartementen. Het plangebied is gelegen buiten het c……

Project

Landschappelijk inrichtingsplan in Sint-Oedenrode

Aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode moet een woonzorgcomplex worden gerealiseerd. Een bestemmingsplanwijziging is hiervoor noodzakelijk. Evenals een landschappelijk inrichtingsp……

Project

Bezorgershof Geldrop, centrum in ontwikkeling

Dorpen kampen met een groot woningtekort. Tegelijkertijd is de druk om open ruimte te beschermen hoog. Dit vraagt om creatieve oplossingen. In Geldrop heeft BRO de gemeente onders……

Project

Strategische gebiedsvisie De Purmer naar gemeenteraad

De Purmer is een droogmakerij, gelegen binnen drie gemeenten: Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar de gemeente……

Artikelen

Nieuwe ordeningsstrategie door ruimteschaarste

De inrichting van Nederland was voor de eeuwwisseling een goed voorbeeld van een efficiënte en vooral veilige leefomgeving. Ordeningsprincipes zoals lucht, licht en ruimte zorgden……

Artikelen

Stedenbouwkundige schets dorpsuitbreiding Doornspijk

BRO heeft samen met HEVO in opdracht van de gemeente Elburg een stedenbouwkundige schets gemaakt voor een dorpsuitbreiding in Doornspijk met woningbouw en een multifunctionele acc……

Project

Mensdenken centraal in stedenbouwkundig schetsontwerp Ter Sype

Ter Sype: 'een wijk die zich onderscheid door de landschappelijke-cultuurhistorische integratie en de vooruitstrevende manier waarop wordt omgegaan met de auto.' Een vraag of h……

Project

Naadloze integratie bedrijventerrein De Kronkels-Zuid Bunschoten

De economische bloei in Bunschoten stimuleert de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid, een nieuw bedrijventerrein dat de bestaande bedrijvigheid uitbreidt. Gelegen tussen de N414 en ……

Project

Herinrichting N264 Uden: verplaatsen 300 bomen!

Provincie Noord-Brabant wil vier rotondes aan de N264, tussen de aansluiting A50 en de Industrielaan, vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Onderdeel van het plan is het……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos