Zoeken

Binnenstadsvisie Leerdam

De uitdaging ligt in het creëren van een compact kernwinkelgebied, met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de focus op inwoners, regio en toerisme. De binnenstad van Leerda……

Project

Groot vertrouwen ondernemers en eigenaren

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden. De resultaten zijn hoopgevend. Meer wet……

Artikelen

Wonen: zegen voor steden

Meer weten over dit onderwerp? Woningbouw is een van de grootste en meest urgente opgaven van Nederland. De komende jaren moeten ca. 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Tegelijk……

Artikelen

De Metropoolregio smaakt naar meer

Meer weten over dit onderwerp? In de discussie over de stikstofplannen van het kabinet gaat veel aandacht uit naar de boeren. Maar als we willen toewerken naar een duurzaam voedse……

Artikelen

Notitie Omzetkengetallen 2021 gereed

In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO elk jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave (2021) toont een continuering van historische trends. Tegelijkertijd is mede door de coronamaatrege…
Meer weten over dit onderwerp? Samen met andere advies- en onderzoeksbureaus brengt BRO ieder jaar de Notitie Omzetkengetallen uit voor detailhandelsonderzoek. De recente uitgave ……

Artikelen

Stijgend marktaandeel Aldi en Lidl

We doen vaker boodschappen bij Aldi en Lidl. Het marktaandeel van beide discounters neemt flink toe, zo blijkt uit recente cijfers van IRI, opgevraagd door NU.nl. Is de supermarkt……

Artikelen

Multifunctionele mobiliteitshubs

Stations verbreden zich meer en meer tot attractieve mobiliteitsknooppunten met een brede verzorgingsfunctie. Niet alleen grote stations zoals Utrecht, Zwolle en Amersfoort, ook k……

Artikelen

Waarom conservatieve detailhandelsvisies?

Meer weten over dit onderwerp? Veel visies zijn zeer conservatief en terughoudend: bescherm het bestaande, voorkom vernieuwing. Alles draait om krimp. Zulke visies zijn wat ons be……

Artikelen

Bezoekers outlet en binnenstad verschillen

Meer weten over dit onderwerp? Outletbezoekers komen voor koopjes en besteden meer aan mode De outletbezoeker komt vaker doelgericht om te shoppen en daadwerkelijk kleding en a……

Artikelen

Terrasdilemma's

Meer weten over dit onderwerp? Tijdens de coronapandemie zijn de horecaterrassen verruimd als tegemoetkoming naar ondernemers. Gemeenten twijfelen nu of de tijdelijke terrasverrui……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos