Zoeken

Waal Nijmegen: hotspot industrieel erfgoed

Een vraag of hulp nodig? BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd d……

Project | Duurzaam verstedelijken

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem heeft de ambitie tot 2030 ca. 10.000 woningen te bouwen, verdeeld over een aantal ontwikkelzones. Eén van de zones is de Europaweg in Schalkwijk, waar de helft wo……

Project

Sprekende omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân, in woord en beeld

Een vraag of hulp nodig? Klankbord In eerste instantie had Gemeente Súdwest-Fryslân de ambitie zoveel mogelijk zelf te doen in het omgevingsvisieproces, zowel inhoudelijk als b……

Project | Omgevingsvisie

Onderzoek creatieve industrie Businesspark Amstel, Amsterdam

Een vraag of hulp nodig? In de Metropoolregio Amsterdam groeit de creatieve industrie hard, tussen 2014 en 2018 zijn de vestigingen met een kwart toegenomen. Om de creatieve indus……

Project | Behoefteonderzoek

Heeft de binnenstad nog toekomst?

Nú bouwen aan samenwerking, visie en scenario’s om de binnenstad toekomstperspectief te geven.
Heeft de binnenstad nog toekomst? We voelen op onze klompen aan dat er iets moet veranderen om de vitaliteit van binnensteden te herstellen. Dat speelde al vóór corona, maar het v……

Artikelen

Nuance zoek in detailhandelsbeleid

Het wordt tijd voor meer nuance én creativiteit in het debat rondom detailhandelsontwikkelingen en -beleid.
Meer weten over dit onderwerp? Kent u het spreekwoord 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer'? Helaas is dit het ‘nieuwe normaal’ voor experts als het gaat om detailhan……

Artikelen

Strategie Bedrijventerrein Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht had behoefte aan heldere toekomstperspectieven voor haar werklocaties. BRO ontwikkelde een strategie bedrijventerreinen waarin richting wordt gegeven aan de v……

Project

Online winkelen genuanceerd

Meer weten over dit onderwerp? In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit ……

Artikelen

Strategie bedrijventerreinen Drechtsteden

Bedrijventerreinen zijn binnen het ruimtelijk beleid van gemeenten vaak onvoldoende in beeld. Onterecht! Van alle werkgelegenheid is 30% gevestigd op bedrijventerreinen. Op iets m……

Project | Ontwikkelplan

Horeca postcorona: mooie uitdaging voor gemeenten

Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het weer in de horeca, al zijn we er nog lang niet. Welke trends verwachten we p…
Door corona was de horecasector lange tijd geheel ongewild voorpaginanieuws. Met enorme omzetdalingen en vrees voor veel extra faillissementen en sluitingen. Inmiddels bruist het ……

Blog

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos