Zoeken

Omgevingswet: provincie en gezondheid

Een vraag of hulp nodig? Rol provincie onder de Omgevingswet Vanuit het IPO was behoefte aan een verdiepende verkenning naar de rol van de provincie onder de Omgevingswet bij d……

Project

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem heeft de ambitie tot 2030 ca. 10.000 woningen te bouwen, verdeeld over een aantal ontwikkelzones. Eén van de zones is de Europaweg in Schalkwijk, waar de helft wo……

Project

Sprekende omgevingsvisie voor Súdwest-Fryslân, in woord en beeld

Een vraag of hulp nodig? Klankbord In eerste instantie had Gemeente Súdwest-Fryslân de ambitie zoveel mogelijk zelf te doen in het omgevingsvisieproces, zowel inhoudelijk als b……

Project | Omgevingsvisie

Gebiedsvisie Tussen de Linten Aalsmeer

De structuurvisie geeft het gebied weer economisch perspectief en een kwaliteitsimpuls. Het karakteristieke gebied tussen de historische linten Aalsmeerderweg en Oosteinderweg……

Project

Omgevingswet: wegbestemmen en planschade

Meer weten over dit onderwerp? Voorzienbaarheid Voorzienbaarheid speelt een rol in twee situaties: De koper van een onroerende zaak had kunnen weten dat er een nadelige pl……

Nieuws

Trainingen en workshops Omgevingswet

De Omgevingswet kent zes nieuwe instrumenten. Hoe deze kerninstrumenten functioneren staat centraal bij onze trainingen en workshops. Wij stemmen het programma af op uw wensen en ……

Artikelen

Omgevingsvisies: brede participatie

Meer weten over dit onderwerp? Het afgelopen jaar hebben we volop aan omgevingsvisies gewerkt. Intensieve participatietrajecten zijn doorlopen, zowel ambtelijk als bestuurlijk bin……

Artikelen

Video tutorial: BOPA

Meer weten over dit onderwerp? In de video tutorial worden de volgende vragen beantwoord: Wat is een omgevingsplanactiviteit? De BOPA. Hoe vraag je een vergunning aan voo……

Artikelen

Video tutorial: stikstofwet

Hoe betrek je stikstof vroegtijdig in de procedure, en wat zijn de oplossingen? Hoe stikstof door een uitspraak van de Raad van State deel ging uitmaken van onze ruimtelijke ontwi……

Artikelen

Samen werken aan een gezonde leefomgeving

In de Omgevingswet staat een gezonde leefomgeving centraal. Een nieuwe uitdaging. Maar is het ingewikkeld? Nee, want eigenlijk dragen we automatisch bij aan een gezonde leefomgevi……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos