Zoeken

Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten

Vorige week stonden de media bol van het nieuws over de Porthos uitspraak. Deze uitspraak ging over de bouwvrijstelling, een wettelijke vrijstelling voor projecten die mogelijk le……

Artikelen

Minder leegstand, minder onderzoek

Om leegstand tegen te gaan, moeten panden gemakkelijk van functie kunnen veranderen. Maar gemeenten willen er wel voor zorgen dat de juiste functies op de juiste plek komen. Met d……

Artikelen

Snelle groei fastfood in centra: regulering nodig?

De afgelopen 10 jaar groeide het aantal horecazaken in stadscentra. De laatste jaren zijn vooral fastfoodzaken in opkomst. Vooral in grotere gemeenten spelen de vragen hoe groot d……

Artikelen

Huisvesting spoedzoekers heeft haast

Lokale verantwoordelijkheid voor meer huisvesting zit bij bestuurders én inwoners samen. Meer weten over dit onderwerp? De behoefte aan geschikte huisvesting voor 'spoedzoeker……

Artikelen

Samen werken aan een gezonde leefomgeving

In de Omgevingswet staat een gezonde leefomgeving centraal. Een nieuwe uitdaging. Maar is het ingewikkeld? Nee, want eigenlijk dragen we automatisch bij aan een gezonde leefomgevi……

Artikelen

Video tutorial: stikstofwet

Hoe betrek je stikstof vroegtijdig in de procedure, en wat zijn de oplossingen? Hoe stikstof door een uitspraak van de Raad van State deel ging uitmaken van onze ruimtelijke ontwi……

Artikelen

Video tutorial: BOPA

Per 1 januari 2024 geldt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet. Eén van de instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit, kortw……

Artikelen

Trainingen en workshops Omgevingswet

De Omgevingswet kent zes nieuwe instrumenten. Hoe deze kerninstrumenten functioneren staat centraal bij onze trainingen en workshops. Wij stemmen het programma af op uw wensen en ……

Artikelen

Omgevingswet: wegbestemmen en planschade

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Omgevingswet. Dit betekent ook veranderingen bij de transitie van winkelgebieden. Planschade als gevolg van het wegbestemmen van functies is vaak een st……

Nieuws

Gebiedsvisie Tussen de Linten Aalsmeer

De structuurvisie geeft het gebied weer economisch perspectief en een kwaliteitsimpuls. Een vraag of hulp nodig? Het karakteristieke gebied tussen de historische linten Aalsme……

Project

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos