Zoeken

Breda: druk! drukker! drukst!

Breda heeft een bruisende binnenstad met fraaie, historische gebouwen, winkels, horeca en evenementen. Een karaktervolle en levendige stad. Dit aantrekkelijke karakter wordt mede ……

Artikelen

Natuur en stad: groter denken, kleiner doen

De disbalans tussen natuur en stad wordt steeds groter, met gevaren voor de mensheid tot gevolg. In het zoeken naar een goede samenhang tussen natuur en stad zet BRO in op groter ……

Artikelen

Overcapaciteit om vertraging woningbouw op te vangen

Nederland heeft een enorme woningbouwopgave. Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge woningbouwafspraken gemaakt. Er zijn genoeg plannen voor nieuwe woningen. Maar op……

Artikelen

Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten

Vorige week stonden de media bol van het nieuws over de Porthos uitspraak. Deze uitspraak ging over de bouwvrijstelling, een wettelijke vrijstelling voor projecten die mogelijk le……

Artikelen

Beeldkwaliteitsplan buitengebied Someren

Someren: een aantrekkelijk landschap om te wonen, te werken en te recreëren. Natuur, landschap, water, rust en ruimte staan cen-traal. Daarom werken we in Someren aan het behoud v……

Project

Uitspraak Raad van State Porthos

Om te voorkomen dat bouwprojecten grote vertraging oplopen is sinds 1 juli 2021 de bouwvrijstelling opgenomen in de Wet natuurbescherming. Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bes……

Artikelen

Landschapspark PARK21 Haarlemmermeer

Hoe zorg je ervoor dat baggerspecie kan worden verwerkt in een nieuw landschap? En hoe geef je vorm aan een hoogwaardig park dat flexibel inzetbaar is? Een uitdaging die onze land……

Project

Gebiedsprogramma Laag Holland

De opgaven in het landelijk gebied zijn urgent. De provincie stelt ambitieuze en soms abstracte sectorale beleidsdoelen vast m.b.t. de regio. Maar hoe zorg je er als provincie voo……

Project

De openbare ruimte is druk, druk, druk

Recreatie groeit en bloeit alom in Nederland, het is drukker dan ooit. Uitgestrekte terrassen, fietsen, wandelen, varen, festivals bezoeken. Niet alleen in binnensteden en recreat……

Artikelen

Aan de slag met de gezonde stad

Al die woningen die moeten worden gebouwd, geven nóg meer druk op de openbare ruimte en daarmee op de gezondheid van de bewoners. Ongezonde wijken willen we niet bouwen, maar toch……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos