Zoeken

Uitspraak Raad van State Porthos

Het project Porthos Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden, ruim 3 km onder d……

Artikelen

Beeldkwaliteitsplan buitengebied Someren

Een vraag of hulp nodig? Someren: een aantrekkelijk landschap om te wonen, te werken en te recreëren. Natuur, landschap, water, rust en ruimte staan cen-traal. Daarom werken we in……

Project

Gevolgen stikstofuitspraak voor bouwprojecten

Meer weten over dit onderwerp? Vorige week stonden de media bol van het nieuws over de Porthos uitspraak. Deze uitspraak ging over de bouwvrijstelling, een wettelijke vrijstelling……

Artikelen

Overcapaciteit om vertraging woningbouw op te vangen

Nederland heeft een enorme woningbouwopgave. Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge woningbouwafspraken gemaakt. Er zijn genoeg plannen voor nieuwe woningen. Maar op……

Artikelen

Natuur en stad: groter denken, kleiner doen

Meer weten over dit onderwerp? De disbalans tussen natuur en stad wordt steeds groter, met gevaren voor de mensheid tot gevolg. In het zoeken naar een goede samenhang tussen natuu……

Artikelen

Breda: druk! drukker! drukst!

Meer weten over dit onderwerp? Het water in de stad nodigt mensen uit om er langs te wandelen of bijvoorbeeld op een terrasje te zitten. Maar het gebruik gaat verder. Op het water……

Artikelen

BRO werkt aan strategische gebiedsvisie De Purmer

De Purmer is een droogmakerij gelegen op het grensvlak van de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. De gebiedsvisie schetst een integraal perspectief voor De Purmer. ……

Artikelen

FF offline in Valkenswaard

Een vraag of hulp nodig? Met deze slogan zet Valkenswaard zich op de kaart als dé plek voor je vrijetijdsbesteding. Om breed gedragen invulling te geven aan de opgaven voor recrea……

Project

Natuurinclusief ontwerpen

Meer weten over dit onderwerp? Natuur actief bij het ontwerp betrekken Zonder dat we het doorhebben is natuur overal om ons heen. Ook in de voor de mens ingerichte dorpen en st……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos