Zoeken

Gemeenten, investeer nú in centrumgebieden!

In dit artikel stippen we één concreet actiepunt aan: verstevig de online positie van centra!
Meer weten over dit onderwerp? De coronamaatregelen hebben desastreuze gevolgen voor ondernemers in de horeca en non-food detailhandel. Ook de winkelambachten, dienstverleners en ……

Blog

Vitale centrum- en supermarktstructuur Hilvarenbeek

Een vraag of hulp nodig? Handvatten In opdracht van Gemeente Hilvarenbeek heeft BRO een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd, en geadviseerd over de toekomstige centrum……

Project | Distributieplanologisch onderzoek

Onderzoek creatieve industrie Businesspark Amstel, Amsterdam

Een vraag of hulp nodig? In de Metropoolregio Amsterdam groeit de creatieve industrie hard, tussen 2014 en 2018 zijn de vestigingen met een kwart toegenomen. Om de creatieve indus……

Project | Behoefteonderzoek

Plancapaciteit realtime in beeld

Inzicht in de plancapaciteit biedt de oplossing om te kunnen sturen op ongewenste ontwikkelingen.
Jarenlang boden bestemmingsplannen ruime mogelijkheden voor bouwen en functiewisselingen; vanuit het groeidenken een logische strategie. De laatste jaren echter, zijn gemeenten ve……

Artikelen

Online winkelen genuanceerd

Meer weten over dit onderwerp? In februari 2022 presenteerde BRO, in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning en I&O Research, het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021). Hieruit ……

Artikelen

Grootste koopstromenonderzoek ooit

Meer weten over dit onderwerp? Binnensteden verliezen terrein, horeca neemt toe. Uit het grootste koopstromenonderzoek in Nederland ooit (KSO21) blijkt dat winkelen in vijf jaar t……

Artikelen

Groot vertrouwen ondernemers en eigenaren

BRO heeft in 2021 en 2022 ruim 400 enquêtes afgenomen onder ondernemers en vastgoedeigenaren, in kleine en middelgrote centrumgebieden. De resultaten zijn hoopgevend. Meer wet……

Artikelen

Binnenstadsbarometer

De Binnenstadsbarometer is een landelijke monitor, die de ontwikkelingen in binnensteden inzichtelijk maakt, evenals de resultaten t.o.v. elkaar (benchmark).
Meer weten over dit onderwerp? Door data te combineren geeft de online barometer een integraal beeld van de ontwikkelingen in de binnenstad, aan de hand van diverse thema’s. BRO i……

Artikelen

Overnachtingsmarkt na corona: wisselend herstel

Het is zomer en we gaan weer op vakantie. Voorgaande twee jaren gingen we er veel minder op uit door corona. De overnachtingsmarkt werd hard getroffen. Toch hoorden we verschillen……

Artikelen

Recente bevolkingsprognoses bieden meer kansen

Tot 2040 groeit Nederland met 1,6 miljoen inwoners. Toename van het aantal inwoners betekent extra behoefte aan voorzieningen. Al jaren wordt inwonersgroei te behoudend ingeschat.……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos