Zoeken

Herontwikkeling prostitutiepanden Wallen, Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil herbestemming van de raambordelen in de binnenstad en richtte samen met Woningcorporatie Stadgenoot en Syntrus Achmea project 1012inc op. BRO adviseerde alle eigenaren van de panden in de Sint Annenstraat, Sint Annendwarsstraat, Tro…
Een vraag of hulp nodig? De transformatie van prostitutiepanden op De Wallen in Amsterdam is noodzaak. Een inpassing met nieuwe bedrijvigheid en wonen, waarbij kwaliteit en veiligh……

Project | Van advies tot ontwerpplan

Huisvesting voor arbeidsmigranten

Aan kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten is een schrijnend tekort. BRO ondersteunt ontwikkelaars bij de vergunningaanvraag voor nieuwe verblijfsmogelijkheden. Het ma……

Project

Transformatie Dommelland Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard zet in op economische versterking. De vrijetijdssector is één van de belangrijkste economische sectoren, met groeiende werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector trekt nieuwe bezoekers aan en zorgt ervoor dat ze langer verb…
Masterplan Dommelland - Groote Heide zet in op de transformatie van het buitengebied van Valkenswaard tot ruimtelijk functioneel park met leisure, recreatie, hippische bedrijvighe……

Project | Masterplan

Dordrecht werkt samen aan stadsregie

Samen met Ik Onderneem! heeft BRO in opdracht van Gemeente Dordrecht intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen de betrokken binnenstadspartijen.
Samen met Ik Onderneem! heeft BRO, in opdracht van Gemeente Dordrecht, intensief gewerkt aan professionele samenwerking tussen betrokken binnenstadspartijen. Voor de toekomst heef……

Project

Mixed-use centrumgebieden

Wanneer we het hebben over winkelgebieden, bedoelen we eigenlijk centrumgebieden waar een diversiteit aan functies samenkomt.
Meer weten over dit onderwerp? Wanneer we het hebben over winkelgebieden, bedoelen we eigenlijk centrumgebieden waar een diversiteit aan functies samenkomt. Zoals winkelen, horeca……

Artikelen

Centrumgebieden: places to be

Centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele places to buy naar places to be. Om te verblijven, vermaken en nieuwe herinneringen te maken.
De gevoelswaarde van centrumgebieden bepaalt in toenemende mate het succes. Ofwel, centrumgebieden ontwikkelen zich van functionele ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Om te verb……

Artikelen

Ambachten maken de vitale stad

Ambachten komen meer en meer in beeld in centrumgebieden, bijvoorbeeld door nieuwe trends en ontwikkelingen.
Ambachten komen meer en meer in beeld in centrumgebieden, bijvoorbeeld door nieuwe trends en ontwikkelingen. Reden voor een goed gesprek met Elrie Bakker-Derks, voorzitter van Amb……

Artikelen

Teloorgang winkelmarkt door online?

Online bestedingen zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en zetten de fysieke winkelmarkt onder druk. Dit is een vaak gehoorde uitspraak en zonder meer waar. Maar wat betekent dit concreet voor de fysieke winkels?
Meer weten over dit onderwerp? Het retaillandschap is zeer dynamisch en continu aan veranderingen onderhevig. De toename van online aankopen is hier onlosmakelijk mee verbonden. O……

Artikelen

Wat kunnen we leren van aanloopstraten?

Aanloopstraten lopen in transformatie voor op binnensteden. Wat kunnen andere delen van binnensteden en centra leren van deze aanloopstraten?
Meer weten over dit onderwerp? Aanloopstraten van binnensteden hadden 5 tot 10 jaar geleden te maken met forse problemen zoals leegstand, verloedering en criminaliteit. Hoewel hie……

Blog | Artikel

Hoe reguleer je fastfoodhoreca?

Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen.
Meer weten over dit onderwerp? Veel gemeenten willen het groeiend aantal fastfoodzaken een halt toeroepen. Mede vanuit gezondheidsoogpunt is de snelle groei van fastfoodzaken onwe……

Blog

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos