Zoeken

Effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur na corona?

De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. Het perspectief voor de branche is goed, maar wat zijn de effecten op de ruimtelijke supermarktstructuur?
Meer weten over dit onderwerp? De coronacrisis en de 1,5 meter samenleving hebben grote invloed op ons boodschappengedrag. De supermarkten draaien overuren omdat we meer boodschap……

Blog

Transformatiekansen in de periferie

Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geïnvesteerd in centra, ook de periferie moet niet worden vergeten.
Meer weten over dit onderwerp? Gemeenten focussen zich primair op toekomstbestendige en vitale centra, een heel goed streven! Om dit te bereiken moet echter niet alleen worden geï……

Artikelen

Effecten online supermarkten

Wat zijn de ruimtelijk-functionele effecten van de groei van online-boodschappen op de Nederlandse fysieke supermarktstructuur en de leefbaarheid van Nederlandse wijken en dorpen, en wat zijn beleidsmatige oplossingsrichtingen om de uitgangssituatie voor …
Meer weten over dit onderwerp? Supermarkten zijn de dragers van vitale winkelcentra omdat winkels, horeca en dienstverleners van hun aantrekkingskracht profiteren. Om aantrekkelij……

Artikelen

Gemeenten, investeer nú in centrumgebieden!

In dit artikel stippen we één concreet actiepunt aan: verstevig de online positie van centra!
Meer weten over dit onderwerp? De coronamaatregelen hebben desastreuze gevolgen voor ondernemers in de horeca en non-food detailhandel. Ook de winkelambachten, dienstverleners en ……

Blog

Horecabeleid: reguleren waar het moet, vrijlaten waar kan

Meer weten over dit onderwerp? De opzienbarende groei van de horeca in capaciteit en omzet tot aan de coronacrisis, en nu de verwachte krimp. Beide ontwikkelingen leiden tot veel ……

Blog

Vitale centrum- en supermarktstructuur Hilvarenbeek

Een vraag of hulp nodig? Handvatten In opdracht van Gemeente Hilvarenbeek heeft BRO een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd, en geadviseerd over de toekomstige centrum……

Project | Distributieplanologisch onderzoek

Waal Nijmegen: hotspot industrieel erfgoed

Een vraag of hulp nodig? BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de ladder voor duurzame verstedelijking. Samen met gebiedsontwikkelaars en gemeente werd d……

Project | Duurzaam verstedelijken

Voorzieningenstudie Europaweg Haarlem

Gemeente Haarlem heeft de ambitie tot 2030 ca. 10.000 woningen te bouwen, verdeeld over een aantal ontwikkelzones. Eén van de zones is de Europaweg in Schalkwijk, waar de helft wo……

Project

Heeft de binnenstad nog toekomst?

Nú bouwen aan samenwerking, visie en scenario’s om de binnenstad toekomstperspectief te geven.
Heeft de binnenstad nog toekomst? We voelen op onze klompen aan dat er iets moet veranderen om de vitaliteit van binnensteden te herstellen. Dat speelde al vóór corona, maar het v……

Artikelen

Nuance zoek in detailhandelsbeleid

Het wordt tijd voor meer nuance én creativiteit in het debat rondom detailhandelsontwikkelingen en -beleid.
Meer weten over dit onderwerp? Kent u het spreekwoord 'Als er één schaap over de dam is, volgen er meer'? Helaas is dit het ‘nieuwe normaal’ voor experts als het gaat om detailhan……

Artikelen

Energietransitie is lang een technisch vraagstuk geweest.

Daan Goos