Plancapaciteit realtime in beeld

15 maart 2022

Jarenlang boden bestemmingsplannen ruime mogelijkheden voor bouwen en functiewisselingen; vanuit het groeidenken een logische strategie. De laatste jaren echter, zijn gemeenten veel sturender geworden in bestemmingsplannen. Dat creatieve ondernemers hierdoor niet worden tegengehouden is dagelijks te lezen in de media: bijvoorbeeld over nieuwe supermarktvestigingen op ongewenste locaties.

Plancapaciteit.jpg

Onbedoeld bieden gemeenten vaak ruimte in hun bestemmingsplannen aan nieuwe vestigingen op ongewenste locaties. Want aanvragen voor nieuwe vestigingen die passen binnen het bestemmingsplan, kunnen door gemeenten niet worden geweigerd. Inzicht in de plancapaciteit biedt dan de oplossing om te kunnen sturen op ongewenste ontwikkelingen!

Plancapaciteit ook relevant bij Ladder onderbouwing

De juridische plancapaciteit weegt ook mee bij onderbouwing van de Ladder, want de rechter neemt dit mee in de behoefte onderbouwing. Veel overtollige plancapaciteit in vigerende bestemmingsplannen kan van invloed zijn bij de afweging. Dit kan ertoe leiden dat nieuwe ontwikkelingen worden beperkt, omdat voor de betreffende functie al een planologisch overschot aan ruimte is.

Koppeling met GIS maakt locaties zichtbaar

Het in kaart brengen van de plancapaciteit is voor gemeenten een intensieve en tijdrovende klus, hiervoor moet de registratie op orde zijn. BRO heeft hiervoor samen met Viewpoint de PlanCapaciteit monitor ontwikkeld: een online dashboard dat de plancapaciteit gemakkelijk en snel inzichtelijk maakt. Alle relevante data wordt gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem (GIS) waardoor de locaties zichtbaar worden. Bij uitstek een bestuurlijke tool omdat de resultaten direct zichtbaar zijn en op lange termijn kunnen worden gemonitord. Hierdoor kan gericht beleid worden opgesteld, of capaciteit worden geschrapt middels een planherziening bijvoorbeeld in de vorm van een parapluplan.

Kijk op www.plancapaciteit.info. Met fictieve gegevens krijgt u een goed beeld van alle mogelijkheden.

    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Wanda Blommensteijn