Notitie Omzetkengetallen 2019

25 januari 2022

BRO coördineert de expertgroep Omzetkengetallen onder de vlag van Retail Insiders. In samenwerking met andere advies- en onderzoeksbureaus en brancheorganisaties brengen we jaarlijks de notitie Omzetkengetallen uit ten behoeve van ruimtelijk-functioneel onderzoek (DPO). BRO loopt ook voorop in de ontwikkeling van een nieuwe methode voor het DPO.

DJI_0009_bewerkt.jpg

Belang van gezamenlijke afspraken

Na het wegvallen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) werden landelijke omzetkengetallen voor de detailhandel niet langer verzameld en uitgebracht. De jaarlijkse notitie Omzetkengetallen ligt aan de basis van elk distributief onderzoek, koopstromenonderzoek en detailhandelsbeleid. BRO zorgt, samen met andere advies- en onderzoeksbureaus, voor continuering van de landelijke omzetkengetallen. Dat betreft primair de winkelomzet per hoofd (bestedingen) en winkelomzet per m2 wvo (vloerproductiviteit) in verschillende detailhandelsbranches. Doordat BRO actief bijdraagt aan de actualiteit en kwaliteit van de landelijke cijfers, zijn onze adviezen gebaseerd op betrouwbare feiten en cijfers. De notitie Omzetkengetallen is daarnaast een ‘afsprakenkader’ hoe landelijk om te gaan met deze cijfers en met de distributieve berekening. Gezamenlijke afspraken zijn belangrijk, om discussies over uitgangspunten in berekeningen te beperken.

Naar een nieuwe methodiek

BRO werkt actief aan een nieuwe, meer toekomstbestendige methodiek, voor distributief onderzoek. De huidige DPO methode voldoet niet langer om de behoefte aan detailhandel realistisch te ramen. De huidige methode bestaat uit teveel aannames, is sterk gebaseerd op de offline wereld, en houdt onvoldoende rekening met regionale verschillen.

Economisch functioneren is meer dan toonbankbestedingen

Het economisch functioneren van centrumgebieden wordt niet langer uitsluitend bepaald door toonbankbestedingen in winkels. Steeds meer bestedingen in de detailhandel zijn online, maar dat betekent niet dat een fysieke winkel of winkelgebied geen economische ‘waarde’ meer heeft. Een winkel is niet uitsluitend een kassa, maar de etalage om het concept een podium te geven, services te verlenen en klantcontacten te leggen. Fysiek en online versterken elkaar. Daarnaast neemt de dominantie van detailhandel af ten gunste van horeca, diensten en leisure. Het economisch functioneren van centra wordt dus steeds meer bepaald door een verscheidenheid aan voorzieningen. Dit komt nauwelijks tot uitdrukking in de behoefteramingen.

Notitie Omzetkengetallen
    Deel deze pagina
#

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Robin van Lieshout