BRO werkt aan strategische gebiedsvisie De Purmer

13 februari 2023

De Purmer is een droogmakerij gelegen op het grensvlak van de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. De gebiedsvisie schetst een integraal perspectief voor De Purmer.

Purmer.jpg

Inspiratie voor nieuwe plannen

Het doel is om de visie in het derde kwartaal van 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de drie gemeenteraden. De gebiedsvisie betreft geen blauwdruk en dient als inspiratie voor toekomstige plannen en initiatiefnemers.
 

Middengebied groen houden

Wat voorop staat is dat het landelijk gebied van De Purmer, buiten de geplande bedrijvigheid in het noorden en woongebied Oostflank in het westen, gevrijwaard blijft van grootschalige stedelijke ontwikkelingen. We willen vooral de landschappelijke en cultuurhistorische waarden binnen De Purmer bestendigen. Rust en ruimte dient hand in hand te gaan met recreatie voor omwonenden, toekomstbestendige landbouw en ruimte voor natuurontwikkeling.

Zie artikel in het Noordhollands Dagblad
    Deel deze pagina
#

Meer weten over dit onderwerp?

Meer informatie?
Neem dan contact op met:
Piet Zuidhof