Positionering winkelgebieden Amerstreek

Koopkracht binnen de Amerstreek vasthouden en perspectiefrijke winkelgebieden aantrekkelijk maken.

Nieuwe woonwijk in Muiden

Analyse van de mogelijkheden en effecten van voorzieningen voor de nieuwe woonwijk De Krijgsman.

Supermarktstructuur Geldrop-Mierlo

Aan de hand van een uitgebreide vraag- en aanbodanalyse zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de supermarktstructuur.

Evaluatie Verordening Winkeltijden Vught

Vooral de lokale supermarkten zijn voorstander van de openstelling op zondag in Vught.

Straatmanagement Amsterdam

Aanbevelingen als bouwsteen voor de vormgeving van het toekomstige model waarbinnen straatmanagement wordt geprofessionaliseerd en georganiseerd.

Ruimtebehoeftepeiler O-Brabant

De Ruimtebehoeftepeiler is uitgevoerd in Uden, Veghel en Schijndel als onderdeel van het Ruimteplanner traject.