Omgevingsvisie Voerendaal

Intensief participatietraject, verandering gemeentelijke werkwijze en coproductie van de visie, vooruitlopend op implementatie van de Omgevingswet.

Stad Aalst, visie voorzieningen woongebied Immerzeel

Totale projectsubsidie van € 4.865.000,- toegekend door Vlaams minister van Stedenbeleid.

Centrummanagement Weert

Kwartiermakerschap voor een toekomstbestendige structuur.