Straatmanagement Amsterdam

Aanbevelingen als bouwsteen voor de vormgeving van het toekomstige model waarbinnen straatmanagement wordt geprofessionaliseerd en georganiseerd.

Ruimtebehoeftepeiler O-Brabant

De Ruimtebehoeftepeiler is uitgevoerd in Uden, Veghel en Schijndel als onderdeel van het Ruimteplanner traject.

Blurring in detailhandel, horeca en dienstverlening

Mengen van functies zoals horeca, retail, cultuur, leisure en dienstverlening weergegeven in een infographic.

Detailhandelsbeleid Roosendaal

Ladder voor duurzame verstedelijking als afwegingskader.

Platform De Nieuwe Winkelstraat

Advisering voor onder andere de binnenstad van Venlo en de Zeedijk in Amsterdam.

Inpassingsplan hoogspanningsverbinding

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Voorst is vastgesteld op 15 april 2015.