Brancheringsmaatregelen Maastricht voldoen aan Europese Dienstenrichtlijn

Uit de uitspraak van de RvS blijkt dat de onderbouwing van BRO relevante jurisprudentie heeft opgeleverd.

Omgevingsvisie Oosterhout

De omgevingsvisie wordt in de loop van 2020 afgerond en als website opgeleverd.

Waalfront Nijmegen: hotspots industrieel erfgoed

BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de ladder voor duurzame verstedelijking.

Ter Aar: ruimtelijke visie en centrumplan

De uitdaging ligt in het compact maken van het centrum, het versterken van de verblijfskwaliteit en het verbeteren van de routing.

Omgevingswet: rol provincie aangaande gezondheid

Aan de hand van de resultaten wordt door het IPO de keuze voorbereid wat de provincies gezamenlijk oppakken en wat ieder individueel.

Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân

Inhoudelijk is de omgevingsvisie gebaseerd op de resultaten van het ‘Rondje Súdwest’: gesprekken met de samenleving.