Omgevingsvisie Oosterhout

De omgevingsvisie wordt in de loop van 2020 afgerond en als website opgeleverd.

Waalfront Nijmegen: hotspots industrieel erfgoed

BRO maakte in overleg met alle betrokkenen de onderbouwing voor de ladder voor duurzame verstedelijking.

Ter Aar: ruimtelijke visie en centrumplan

De uitdaging ligt in het compact maken van het centrum, het versterken van de verblijfskwaliteit en het verbeteren van de routing.

Omgevingswet: rol provincie aangaande gezondheid

Aan de hand van de resultaten wordt door het IPO de keuze voorbereid wat de provincies gezamenlijk oppakken en wat ieder individueel.

Omgevingsvisie Súdwest-Fryslân

Inhoudelijk is de omgevingsvisie gebaseerd op de resultaten van het ‘Rondje Súdwest’: gesprekken met de samenleving.

Gebiedsvisie Tussen de Linten Aalsmeer

De structuurvisie geeft het gebied weer economisch perspectief én een kwaliteitsimpuls.