Binnenstad Middelburg

Positionering en actieplan Middelburg. Prioriteit is toegekend aan acquisitie en aanpak van leegstand.

Vestiging hypermarkt Groningen

Verkenning haalbaarheid en effecten van de vestiging van een grootschalige supermarkt in Groningen.

Kwaliteitsscan bedrijventerrein Nieuwegein

In de visie van BRO vraagt het gebied om duidelijke vernieuwing van gebruiktype en uitstraling.

Ruimtelijk-functionele effecten Decathlon

Mogelijkheden voor een vestiging van Decathlon in de Rijnhal in Arnhem.

Maritieme campus IHC

Uitbouw offshore activiteiten zoals metaal, scheepsbouw en machinebouw, evenals ondersteunende faciliteiten zoals opslag en kantoren.

Subregionale visie detailhandel

Subregionale visie detailhandel A2 gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.