Maritieme campus IHC

Uitbouw offshore activiteiten zoals metaal, scheepsbouw en machinebouw, evenals ondersteunende faciliteiten zoals opslag en kantoren.

Subregionale visie detailhandel

Subregionale visie detailhandel A2 gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.

Positionering winkelgebieden Amerstreek

Koopkracht binnen de Amerstreek vasthouden en perspectiefrijke winkelgebieden aantrekkelijk maken.

Nieuwe woonwijk in Muiden

Analyse van de mogelijkheden en effecten van voorzieningen voor de nieuwe woonwijk De Krijgsman.

Supermarktstructuur Geldrop-Mierlo

Aan de hand van een uitgebreide vraag- en aanbodanalyse zijn de uitgangspunten geformuleerd voor de supermarktstructuur.

Evaluatie Verordening Winkeltijden Vught

Vooral de lokale supermarkten zijn voorstander van de openstelling op zondag in Vught.