Ruimtelijke onderbouwing zorgwoningen

Functieverandering verzorgingstehuis naar zelfstandige zorgwoningen aan de Amsteldijk in Amsterdam.

Winkelcentrum Zoetermeer

Mogelijkheden en effecten optimalisering detailhandel voor winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer.

Binnenstad Middelburg

Positionering en actieplan Middelburg. Prioriteit is toegekend aan acquisitie en aanpak van leegstand.

Vestiging hypermarkt Groningen

Verkenning haalbaarheid en effecten van de vestiging van een grootschalige supermarkt in Groningen.

Kwaliteitsscan bedrijventerrein Nieuwegein

In de visie van BRO vraagt het gebied om duidelijke vernieuwing van gebruiktype en uitstraling.

Ruimtelijk-functionele effecten Decathlon

Mogelijkheden voor een vestiging van Decathlon in de Rijnhal in Arnhem.