Hoogwaardig Openbaar Vervoer busterminal Veghel

Het nieuwe busstation van Veghel is verbonden aan de nieuwe HOV-verbindingen Eindhoven-Oss en ’s-Hertogenbosch-Uden.

Omgevingsvisie Voerendaal

Intensief participatietraject, verandering gemeentelijke werkwijze en coproductie van de visie, vooruitlopend op implementatie van de Omgevingswet.

Stad Aalst, visie voorzieningen woongebied Immerzeel

Totale projectsubsidie van € 4.865.000,- toegekend door Vlaams minister van Stedenbeleid.

Centrummanagement Weert

Kwartiermakerschap voor een toekomstbestendige structuur.

Ruimtelijke onderbouwing zorgwoningen

Functieverandering verzorgingstehuis naar zelfstandige zorgwoningen aan de Amsteldijk in Amsterdam.

Winkelcentrum Zoetermeer

Mogelijkheden en effecten optimalisering detailhandel voor winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer.